11e statie: Jezus wordt aan het kruis genageld

Jezus wordt aan het kruis geslagen, samen met twee misdadigers. De één rechts en de andere links van Hem.
Jezus sprak: 'Vader, vergeef het hen, ze weten niet wat ze doen'.

Vorige Volgende