2e statie: Jezus neemt het kruis op Zijne schouders

De Romeinse soldaten brengen een groot houten kruis. Ze leggen het kruis op de schouders van Jezus. Het is zwaar en ruw. Jezus zegt niets, Hij wil al het lijden en al het kwaad van de mensen dragen. De tocht naar de Calvarieberg is begonnen.

Vorige Volgende