• Vrijwilligers afdeling Geestelijke Verzorging
 • Jubileum Pastoor W. van den Ende
 • Dirigent Kinderkoor
 • Zomerkampen 2011
 • Opvolging Bisschop
 • Voettocht van Heenvliet naar Brielle
 • De Vuurdoop
 • Paasspektakel 2011
 • Het lijdensverhaal van Christus
 • Portret van Christus
 • Wandeling en Vastenmaaltijd
 • Kloosterdagen 2011
 • Stille Omgang
 • Wereldgebedsdag
 • Bisschop van Luyn met pensioen
 • Spreker Ad van der Helm
 • Nieuw in Den Hoorn


  Wei-Wij-dag

  Voor alle informatie rondom de Wei-Wij-dag verwijzen wij u naar Nieuwsbrief 10 van de gezamelijke Sion-Parochies.  top


  Vrijwilligers afdeling Geestelijke Verzorging

  In het Reinier de Graafgasthuis werken zo’n 66 vrijwilligers voor de afdeling Geestelijke Verzorging.
  De vrijwilligers gaan elke vrijdag bij de patiënten langs om te vragen of men mee wil naar de kerkdienst op zondag en om de liturgie voor die zondag uit te reiken.
  Daarnaast zijn er vrijwilligers die de patiënten naar de kerkdienst en weer terug naar de afdeling en verzorgen de aankleding van de zaal.
  Ook het St. Hippolytuskoor bestaat uit vrijwilligers.
  Dit koor zingt twee keer in de maand op zondagmorgen tijdens de r.-k. kerkdiensten. Tijdens en na de dienst wordt door andere vrijwilligers de Communie gebracht bij patiënten die daarom gevraagd hebben. Tenslotte is er een vaste groep vrijwilligers die assisteert bij de radio-uitzendingen van de humanistisch raadsvrouw.

  Voor al deze activeiten is men op zoek naar vrijwilligers ( naar keuze: één of tweemaal maand ).

  Als u aan één of meer van de activiteiten mee zou willen doen, of nadere informatie daarover zou willen hebben, kunt u contact opnemen met dhr. Pfähler, Coördinator Geestelijke verzorging,
  tel. 015-2604187 of .  top


  Jubileum Pastoor W. van den Ende

  Zondag 15 mei jl. was in de Bonifatius-parochie een drukke feestdag. In de Benedictus & Bernadette-kerk vierde pastoor Van den Ende het 60ste jubileum van zijn wijding.

  Al vroeg stond Wim van den Ende bij de kerkdeur om de kerkgangers persoonlijk te verwelkomen, maar dan werd het toch te druk.

  De kerk liep helemaal vol, ook de extra stoelen werden gauw bezet. Na het welkomstwoord van pastoor Van der Aart, begroette de jubilaris zijn familie, vrienden, collega’s, buren, vertegenwoordigers uit zijn geboorteparochie Den Hoorn, de talrijke protestantse gelovigen en natuurlijk de parochianen. Er stonden beide koren klaar om de eucharistieviering op te luisteren, pastoor Van den Ende had er zichtbaar zin in en ook de verzamelde mensen kregen van hem de opdracht:“Geniet ervan!”.

  De toon was gezet, het werd een een fijne viering met een van de diepe overwegingen, die wij van pastoor Van den Ende gewend zijn. Met de ‘analyse’ van psalm 23 – ‘Heer is mijn herder’ – keek hij terug op zijn levensweg. Hij is dankbaar voor zijn familie en vriendschappen, voor zijn ‘grazige weiden’ en op de weg ‘door diepe dalen’ is de Heer de goede herder, die ons weg wijst naar vruchtbare gronden. Met de voor hem typerende humor becommentarieerde hij de een paar ‘overdrijvingen’ uit de Schrift, maar ook het gebeuren in de kerk. Zo duurde de (dubbele!) collecte wat lang, volgens hem heeft iedereen dus heel veel gegeven !

  In elk geval hadden de mensen heel veel over voor zijn cadeau. Het bedrag – twee cheques à € 600,00 kreeg hij uit handen van Tineke Tangel, die hem in afwezigheid van de voorzitter, pastoor Van Deelen toesprak namens het parochiebestuur. Om de cheques gelijk door te geven aan de vertegenwoordigers van de Voedselbank bij de B&B-kerk en van Laak.

  Voor zichzelf behield hij de verzamelband van alle kaarten en felicitaties, die het parochiesecretariaat voor hem heeft verzameld zodat hij die nog later rustig door kan nemen. Want met rust was het die dag gedaan. Na de viering en een kort samenzijn met de familie begaf de jubilaris zich naar de mensen om samen de herinneringen aan de voorbije jaren te delen. Van die 60 heeft hij er goed 35 in Rijswijk doorgebracht, naar eigen zeggen: “Geen slechte keuze! Ik heb veel van jullie geleerd, bedankt hiervoor!”.

  Auteur: Metka Dijkstra-Murko
  Bron:   Pastorale, parochieblad van de H. Bonifatiusparochie - Rijswijk

  Meer foto’s zijn te vinden op www.bonifatiusparochie.info.  top


  Dirigent Kinderkoor

  Na heel veel jaren het kinderkoor te hebben geleid, stopt Chris Wessels met ingang van het nieuwe schooljaar. Intussen heeft hij natuurlijk gekeken naar een opvolger, maar helaas is die nog niet gevonden. Daarom de oproep via deze weg wie hem wil opvolgen.

  Voel jij de 'vibe' om het kinderkoor op de rails te houden ? Aan Chris zal het niet liggen, hij

  zal je inwerken en waarnodig ondersteunen. Je kunt contact met Chris opnemen, direct of via het parochiesecretariaat.  top


  Zomerkampen 2011

  Ieder jaar organiseert het bisdom Rotterdam een drietal zomerkampen voor jongens en meisjes uit de parochies in het bisdom Rotterdam. Iedereen kan deelnemen.
  Het kamp wordt gehouden op een geschikte lokatie in een prima omgeving. Tijdens het kamp is er volop aandacht voor ontspanning met elkaar in sport, spel en activiteiten.


  Daarnaast is er iedere dag een dagopening en dagsluiting, waarbij aandacht aan het thema wordt gegeven.
  Dit jaar luidt het thema:      Wonderen bestaan ?!
  In toneel, spelvormen in een viering op het kamp wordt het thema verder vormgegeven. Dit jaar worden er 3 kampen georganiseerd:

  Landkamp

  Amerongen

    8 - 12 jaar

  10 t/m 16 juli

  Sportkamp

  Noordwijk

  13 - 14 jaar

  10 t/m 16 juli

  Ontdekkingskamp

  Hoog Soeren

  15 - 17 jaar

  10 t/m 16 juli


  De folder kun je downloaden of ophalen bij het parochiesecretariaat.  top


  Opvolging Bisschop

  Onlangs is bekend geworden dat onze Bisschop A.H. van Luyn opgevolgd gaat worden door Bisschop J.H.J. van den Hende. Op 18 juni zal Bisschop van Luyn in de Kathedrale kerk in Rotterdam afscheid nemen van ons Bisdom.

  De nieuwe Bisschop mogen we verwelkomen op zaterdag 2 juli, wanneer hij de zetel van het Bisdom Rotterdam in de HH Laurentius en Elisabeth Kathedraal inneemt.  top


  Voettocht van Heenvliet naar Brielle

  De jaarlijkse voettocht van Pastoor Huub Flohr wordt dit jaar geinspireerd door de hervormingsgezinde Pastoor Merula van Heenvliet en de Franciscanen uit Gorcum die in Brielle werden opgehangen.

  Op zondag 19 juni om 14.00 uur wordt in de hervormde kerk van Heenvliet verteld over het leven van Angelus Merula. Dan worden de tien kilometers afgelegd tussen de hervormde kerk en de katholieke Bedevaartkerk in Brielle door het prachtige gebied van Voorne-Putten.
  Tijdens de gebedsviering wordt stilgestaan bij de activiteiten van de Franciscanen in de 16e eeuw in en rondom Gorcum. Hierna volgt de traditionele barbecue.
  Kosten: 5 euro.

  Meld je aan bij Pastoor Huub Flohr:
  Dorpsstraat 26
  2712 AL Zoetermeer
  T: 079-3163044 of  top


  De Vuurdoop

  Ieder jaar organiseert het Bisdom Rotterdam 'de Vuurdoop', een dag vol actie, spanning en spektakel met als hoogtepunt de beklimming van de toren van kathedraal.
  Dit jaar wordt het evenement georganiseert op zaterdag 11 juni......en ook jij kunt er bij zijn. Ga voor informatie en aanmelding naar de de website van het bisdom.  top


  Paasspektakel 2011

  Nog even en het Paasspektakel begint weer.
  In de Paasnacht van 23 op 24 april 2011 zijn er verschillende activiteiten in de parochies van Den Hoorn, Maasland en Schipluiden. Voor meer informatie........surf naar de vernieuwde website van het Paasspektakel.  top


  'The Passion'

  The Passion vertelt de laatste uren van Jezus’ leven in een bijzonder en meeslepend Tv-evenement. Wat gebeurde er met Jezus na het laatste avondmaal ?
  In 'The Passion' zingen bekende Nederlandse acteurs het passieverhaal met de grootste Nederlandstalige pophits.

  Het muzikale evenement vond plaats op Witte Donderdag 21 april in de straten van Gouda. Vanavond wordt 'The Passion' herhaald op NED 3 om 21:50 uur.
  Lees meer........  top


  Portret van Christus

  Het Bijbels Museum in Amsterdam heeft een tijdelijke expositie met als hoogte-punt een portret van Christus.
  Het portret is, naar alle waarschijnlijk-heid, van de hand van Rembrandt.
  Het is een werk uit een serie van 8 en draagt als titel: 'Hoofd van Christus'.
  Het Bijbels Museum is dagelijks geopend.

  Op zondag bied het museum de mogelijk-heid om kosteloos deel te nemen aan een rondleiding ( exclusief entree ).
  Kijk voor meer informatie op de interactieve website van het museum.  top


  Wandeling en Vastenmaaltijd

  In het kader van de Vastenaktie wordt er door de M.O.V.-groep op zondag 3 april een wandeling en vastenmaaltijd georganiseerd. U kunt kiezen uit een wandeling van 5 of 10 kilometer.
  Er kan gestart worden vanaf 12.30 uur vanaf de parochiezaal Hoornseweg 11a. Om 17.00 uur is er een vastenmaaltijd in de parochiezaal te Den Hoorn.

  De vrijwillige bijdrage is voor het vastenproject “Plant iets moois voor een ander”, dat bestaat uit een aantal projecten in de Filippijnen.
  Wilt u meelopen dan kunt u zich opgeven tot woensdag 30 maart bij het parochiesecretariaat (maandag, dinsdag of donderdagochtend telefoon 015-2615125) of

  De gezamelijke MOV - groepen van Sion  top


  Kloosterdagen 2011

  Ga eens een dag leven als een kloosterling. Maar dan gewoon met een groep mensen in de parochie. Het idee is om een dag in de vastentijd, van 09:30 tot 15:15 uur, met een groep mensen te leven als een kloosterling en op die manier de vasten extra diepgang te geven.

  Het ritme van een kloosterling wordt bepaald door samen te bidden op gezette tijden van de

  dag. Door het luiden van de bel wordt iedereen voor het gebed opgeroepen. Ook zijn er perioden waarin er niet wordt gepraat.

  Er is een dagindeling waarin er een tijd is voor meditatie, een tijd om te werken, een tijd om samen bezinnend bezig te zijn, een tijd om samen te luisteren naar een lezing, een tijd om te drinken en een tijd om te maaltijd te gebruiken. Binnen Sion worden drie kloosterdagen gehouden, onder leiding van Pastor Spaan.
  Donderdag 31 maart bent u van harte welkom in Schipluiden.

  U kunt zich aanmelden bij het parochiesecretariaat.

  De gezamelijke MOV - groepen van Sion  top


      Stille Omgang

  In de nacht van 19 op 20 maart zal door de Haagse Bedevaarten worden deelgenomen aan de Stille Omgang in Amsterdam.
  De bedevaart begint met een plechtig Lof in de kerk “De Goede Herder” in Voorburg, waarna aansluitend per touringcar naar Amsterdam wordt vertrokken en wordt deelgenomen aan de Stille Omgang.
  De bedevaart zal worden afgesloten met een H. Mis in de “Begijnhofkapel” - Amsterdam.
  Hierna volgt de terugreis naar Voorburg.

  Inlichtingen en aanmeldingen: .

  Voor de jongeren is een speciaal jongerenprogramma samengesteld.  top


  Wereldgebedsdag

  Hierbij nodigen wij u uit voor de viering van de jaarlijkse Wereldgebedsdag op vrijdag 4 maart a.s. Deze zal gehouden worden in de Rijstuin, Woudseweg 26, aanvang 19.30 uur, m.m.v. dameskoor ‘Con Amore’ o.l.v. Sonja Nowee.


  Een viering samengesteld door vrouwen uit Chili, met als thema: ‘Hoeveel broden heb je?’

  Brood is bij ons het belangrijkste voedsel. In een wereld waarin zoveel honger is, is het delen van brood een teken van solidariteit en hoop in Jezus Christus. Wij nodigen u uit om hier samen in gebed aandacht aan te geven. Na afloop is er gelegenheid om koffie of thee te drinken.

  Gerda v.d. Meer           Lenie Roodenburg
  R.K. Vrouwengilde       Christelijke Maatschappelijke Vrouwenbeweging  top


  Bisschop van Luyn met pensioen  Paus Benedictus XVI heeft het ontslag aanvaard van de Rotterdamse bisschop Ad van Luyn. Dat maakte het Vaticaan onlangs bekend.
  Van Luyn heeft zijn ontslag ingediend omdat hij in augustus 75 jaar is geworden. Conform het kerkelijk recht dient een bisschop op dat moment zijn ontslag in bij de paus.
  Lees meer.....  top


  Spreker Ad van der Helm  Op 1 februari heeft het parochiebestuur spreker Ad van der Helm uitgenodigd. Pastoor en Deken Ad van der Helm zal een lezing/inleiding houden over de samenwerking van parochies en op welke manier de pastorale nabijheid in een geloofsgemeenschap overeind kan blijven.

  Een interessant thema vooral door de ontwikkelingen betreffende de fusie binnen de (nu nog) drie Sion-parochies. In het kort iets meer over de heer Ad van der Helm. Hij is geboren in onze buurt, Nootdorp. Sinds 2003 is hij docent (sinds 2008 als hoofddocent) verbonden aan de katholieke universiteit Leuven. In het bisdom Rotterdam vervulde hij enkele functies: diocesane beleidscommissie voor oecumene, lid priesterraad en kapittel, adviescommissie pastorale organisatie, rechter van de diocesane rechtbank. Van de laatste twee maakt hij nog steeds deel uit.

  De heer Van der Helm is deken en pastoor van de oudste parochie van Den Haag, de H. Jacobus de Meerdere. Samen met Petra Stassen heeft hij boeken gepubliceerd over het besturen van parochies en parochiële samenwerking. Zoals u ziet een veelzijdig man. Op zijn website is meer te vinden.
  Wij hopen u te ontmoeten op 1 februari a.s., u bent van harte welkom.  top


  Nieuw in Den Hoorn  Een groot aantal jaren was de verbinding tussen Schoolstraat en Kloosterpad – achter de R.K. kerk – een naamloos pad.
  Nu heeft de gemeente onlangs, op verzoek van het parochiebestuur, dit pad de naam gegeven St. Barbarapad. Aan dit pad liggen de afzonderlijke ingangen naar de St. Barbarakapel en de kapel 'Maria in de Sonne'.

  De naam St. Barbara is niet toevallig gekozen, deze is nauw verbonden met overlijden en begraven, er zijn in Nederland talloze begraafplaatsen en dragersverenigingen die haar naam dragen.  top