• Ontwikkelingen op de begraafplaats

  Voor meer informatie rond het fusieproces van onze parochie verwijzen wij u naar www.sion-parochies.nl                 Opening parochiesecretariaat

  Het parochiesecretariaat is vooralsnog geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 09:00 - 12:00 uur.
  In geval van spoedeisende pastorale hulp kunt u via DIT MOBIELE NUMMER contact opnemen met de dienstdoende pastor.  top


  Opbouwen....maar ook afbouwen !

  Langzamerhand worden de contouren van het samenwerkingsverband Sion steeds zichtbaarder.
  De website van Onze-Lieve-Vrouw van Sion is grotendeels operationeel, het aftellen naar 'live' is begonnen.
  Op de website van het samenwerkings-verband zult u, naast de informatie over het samenwerkingsverband, het overgrote deel van de informatie vinden zoals u deze

  momenteel op deze website aantreft, zij het in een moderner jasje.
  Niet alleen de buitenkant wordt opgefrist, ook 'onder de motorkap' worden de nodige zaken aangepakt waardoor het bijwerken van de website veel eenvoudiger en sneller kan gebeuren.
  Voor de kenners: we gaan gebruik maken van Joomla.

  Na de live-gang van de website van het samenwerkingsverband zal de lokale website stukje bij beetje afgebouwd worden, dit om de medewerkers niet alles dubbel te moeten laten verwerken.

  Mocht u geintresseerd zijn om een bijdrage te leveren aan de nieuwe website dan kunt u contact opnemen met  top


  Ontwikkelingen op de begraafplaats

  Een ieder die de laatste weken over onze begraafplaats heeft gelopen heeft kunnen zien dat rechts naast het Priestergraf een tweetal min of meer historische gedenkstenen zijn gerestaureerd c.q. vernieuwd. Het ene betreft een gedenkteken van de heer H. Groenwegen en mevrouw M. Groenewegen – van Paassen . De heer Henricus P. Groenewegen is geboren te Naaldwijk op 9 april 1869 en overleden te Den Hoorn op 28-juni 1936, terwijl mevrouw Magdalena J.M. Groenwegen- van Paassen is geboren te Hof van Delft op 23 mei 1874 en overleed te Delft op 4 november 1950.

  Uit het verhaal van Ans van Leeuwen – Overgaag in het boek; “Verhalen van (oud ) bewoners over de Look en de Woudselaan” van Gé en Marga Arkesteijn, valt op te maken dat dit echtpaar – zij hadden geen kinderen - in 1911 huize “Groenoord “aan de Dijkshoornseweg hebben gebouwd en van daaruit het – nu alweer verdwenen – tuinbouwgebied met sloot aan de Laan van Groenewegen hebben ontwikkeld. In dit gebied hebben zes neven van Paassen van de heer en mevrouw Groenewegen een tuindersleven lang hun bedrijf gehad. De kosten voor de restauratie c.q. vernieuwing van het gedenkteken zijn bijeengebracht door de familie van Paassen die hiermee een herinnering aan dit echtpaar in stand wil houden.

  Het tweede gedenkteken wat gerestaureerd is heeft betrekking op Zuster Tarcissa Nugter. Deze zuster was onderwijzeres op de Mariaschool voor meisjes en overleed op 24 juni 1968. Zeker in de eerste helft van de vorige eeuw waren de zusters een bekende verschijning in Den Hoorn. Zij zijn in die periode heel belangrijk geweest voor het onderwijs. Bij natrekking kan worden vastgesteld dat zuster Tarcissa de enigste zuster is die hier in Den Hoorn is overleden.
  Hoe oud zij geworden is en waar zij is geboren staat niet op het gedenkteken vermeld. Zij moet nog in functie zijn geweest want zusters die met pensioen gingen bleven niet hier maar gingen terug naar het moederhuis; klooster “Alverna” in Aerdenhout.
  Dit klooster heeft ook de kosten betaald voor het restaureren van het gedenkteken. Naast het voormalige perfect gerestaureerde zusterhuis - nu ingericht als een bijdetijds kinderdagverblijf – is het één van de weinige herinneringen aan het jarenlange verblijf van kloosterzusters in onze parochie.  top