Passiespelen - Tegelen.


Gaat u mee naar de PASSIESPELEN in Tegelen ? De SION parochies gaan op zondag 5 september naar de passiespelen in Tegelen. Deze 19de editie van Passiespelen Tegelen mag u eigenlijk niet missen. Regisseur Cees Rullens maakt er iets bijzonders van met een weldoordacht artistiek concept, een groots decor, nieuw gecomponeerde muziek en nieuwe kostuums.

Meer dan 400 medewerkers zetten een gedenkwaardige theatervoorstelling neer.
Dit vijfjaarlijks evenement, dat plaatsvindt in het majestueuze décor van Openluchttheater De Doolhof in Tegelen, is ontstaan in 1931 en uitgegroeid tot een theatergebeurtenis van internationale allure.

Het Passiespel verhaalt de emotionele gebeurtenissen uit de laatste dagen van het leven van Jezus: van de opwekking uit de dood van Lazarus, van de glorieuze intocht van Jezus in Jeruzalem, het laatste Avondmaal met de twaalf apostelen, het verraad van Judas, de door de hogepriesters geëiste veroordeling van Jezus, zijn pijnlijke kruisgang en uiteindelijk zijn dood aan het kruis op de Calvarieberg. Het zijn die gebeurtenissen, die de christenen gedenken tussen Palmzondag en Pasen. Reeds vele eeuwen voordat Jezus in het jaar 30 A.D. ten tonele verscheen verwachtten de joden de verschijning van de verlosser, de Messias.
In de Romeinse provincie Palestina begon Jezus op zijn dertigste publiekelijk zijn leer te verkondigen. Hij werd omgeven door twaalf leerlingen. Een van hen was Judas Iskariot, met wiens hulp het Sanhedrin erin slaagde om Jezus te arresteren en ter berechting over te dragen aan de Romeinse autoriteit. Jezus werd beschuldigd van verraad tegen Rome. Uiteindelijk beval Pontius Pilatus de kruisiging van Jezus.

Wilt u dit indrukwekkend en soms ook emotionele verhaal live meemaken? Geef u dan zo spoedig mogelijk op voor deze dagreis.

Dagindeling

Datum:

Zondag 5 september 2010

Vertrek:

’s morgens rond 10:00 uur

Opstapplaatsen:

Den Hoorn, Schipluiden en Maasland

Aanvang:

14:30 uur

Terugreis:

Op de terugreis zal een gezamenlijk diner plaatsvinden.

Prijs:

€ 70,- ( incl. busreis, toegang en diner, excl. drankjes )

Terugkomst:

± 22:00 uur


Wilt u deze dag meemaken ?
Meld u zich dan aan vóór 15 april 2010, of bij uw parochiesecretariaat onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en het aantal personen.
Nadere informatie over betaling, tijden en opstapplaatsen volgt zo spoedig mogelijk na uw reservering.

Met vriendelijke groet,

Namens de SION stuurgroep
Ton van Abswoude