R.K. Parochie St. Antonius en St. Cornelius
Hoornseweg 11a
2635 CM Den Hoorn
telefoon 015-2615125
E-mail:
Bijdrage-administratie:
Bankrek.nr.: 1468.87.778
Postgironr.: 2573793


( lid van samenwerkende R.K. Parochies 'SION':
  Den Hoorn - Maasland - Schipluiden )


Den Hoorn, oktober 2009


Beste Parochianen,

Het glas-in-loodraam in de westgevel is onlangs weer teruggeplaatst. De steigers buiten en in de kerk zijn opgeruimd. Daarmee is er een eind gekomen aan een vierjarige klus van restauratie en renovatie van de buitenkant van ons kerkgebouw. Een hele klus was het ! Maar ook een klus die steeds met veel vertrouwen werd aangepakt. Want “een kerk is van blijvende waarde”. Soms was er wel eens een lichte hapering of een kleine kopzorg, gelukkig kwam er steeds net op tijd een oplossing of weer een beetje ‘licht’ waardoor het werk verder kon. Het parochiebestuur durft dan ook te zeggen dat deze klus de moeite waard is geweest. Voor de komende generatie staat de kerk er van de buitenkant weer prima bij.

Tegelijk begrijpt u wellicht ook dat we nog niet klaar zijn. Want ook aan de binnenkant verdient ons gebouw de nodige aandacht. Maar dat is, zoals we dan zeggen, ons volgende project. In het parochiebestuur werd vlak voor de vakantie ook terecht opgemerkt dat we niet alleen met “dode stenen” bezig moeten zijn. Onze parochie heeft juist zijn bestaansrecht omdat we onze zorg en aandacht willen geven aan “levende mensen”. Maar natuurlijk willen we als parochianen in een goed en mooi gebouw kunnen samenkomen.

Om nu in deze tijd bij u aan te kloppen is gewaagd, tegelijk geeft het motto en thema van de kerkbalans veel vertrouwen. Want: “een kerk is van blijvende waarde”. Als parochiebestuur realiseren we ons voldoende dat in deze tijd voor een aantal van ons de economische crisis voelbaar is.
Tegelijkertijd als we een levende gemeenschap willen zijn, zullen we met onze zorg en aandacht klaar moeten staan voor elkaar. Dat kan alleen als we in solidariteit onze bijdrage leveren aan waar de kerk voor wil staan. Ergens in de folder staat geschreven: “Geloven is gratis. Maar het werk van de kerk moet natuurlijk wel gefinancierd worden.” Het is daarom dat uw parochiebestuur met veel vertrouwen de actie Kerkbalans bij u aanbeveelt. Samen mogen we dan laten zien wat van blijvende waarde is ! Doet u dit jaar ook weer met ons mee ???

Vriendelijke groet,
Shaloom en mazzeltov,

Pastor Huub Spaan.

Formulier kerkbijdrage