en ook het 'Majestas Domini'- raam ontmanteld voor restauratie.