• 'Welkom Thuis'

 • Kerkradio

 • Kinderwoorddienst

 • Actie Solidaridad

 • Kinderwoorddienst

 • Eerste Heilige Communie 2009

 • Kinderwoorddienst

 • Heilig Vormsel 2009

 • Groot onderhoud aan de kerk (II).

 • Gerarduskalender 2009

 • Ontwikkelingen op de begraafplaats

 • Kerkradio

 • Nieuwsbrief Nederlandse Vereniging
  van Katholieke Ouders.

 • M.O.V. Filmavond.

 • Heiligdomsvaart 2008.

 • Open Monumentenendag 2008.

 • Reis naar Lourdes.

 • Expositie Varend Corso 2008

 • RKK uitzendingen Wereldjongerendagen

 • Spektakelgroep 2008

 • Voettocht van Heenvliet naar Brielle

 • Taizévieringen tot de zomervakantie

 • Maria in de Sonne

 • Sydney aan de Vliet

 • Ds. Nico ter Linden vertelt in de Mariakapel.

 • 25 jaar Mariakapel

 • Oecumenische Pinksterdienst

 • 1000ste attest Pastorale School uitgereikt

 • Bedevaart naar Beauraing

 • Dauwtrappen....... op weg naar Pinksteren

 • Groot onderhoud aan de kerk.

 • Te Koop: Kerkbanken

 • Ontwikkelingen in het kerkgebouw

 • De grote reis !

 • Open Kloosterdag 2008

 • Informatieavond over uitvaartverzorging

 • Spektakelgroep 2008

 • Spektakelgroep 2008

 • 'Op de bres voor Bangladesh'

 • Ontwikkelingen in het kerkgebouw

 • Franciscaanse Pinkstervoettocht 2008

 • Nieuws uit Sion

 • M 25 Bisdombreed gestart

 • Van Luyn nieuwe voorzitter bisschoppenconferentie

 • Een terugblik op 2007

 • Inwijding St. Barbarakapel

 • Restauratie missiekruis

 • Boekenmarkt Katholieke Bijbelstichting (KBS)

 • Heilig Vormsel 2008

 • Eerste heilige communie


  Archief 2007
  'Welkom Thuis'

  De Rooms-Katholieke Kerk organiseert met kerstmis een grote promotiecampagne. De campagne ‘Welkom thuis!’ richt zich op de grote groep nachtmisbezoekers die slechts sporadisch in de kerk komt.

  Het is de groep die zichzelf vaak aanduidt als ‘katholiek van huis uit’. Met behulp van spandoeken, een magazine over het katholieke geloofsgoed, een ondersteunende website en reclamespotjes op radio en televisie willen de parochies deze sporadische kerkgangers van harte ‘welkom thuis’ heten in hun geloofsgemeenschap in de hoop hen wat vaker te mogen begroeten.

  Het magazine ‘Welkom thuis!’ in een oplage van een kwart miljoen exemplaren onder de parochies verspreid. Deze worden uitgedeeld op kerstavond aan de nachtmisbezoekers.
  Voorafgaand aan alle RKK-uitzendingen op radio en televisie wordt een reclamespot uitgezonden die de campagne onder de aandacht brengt. Zo is de radiospot die momenteel wordt uitgezonden, ingesproken door bisschop Frans Wiertz.

  Op de website wordt dagelijks nieuwe informatie aangeboden, ter ondersteuning van de parochies maar ook met allerlei weetjes over Kerstmis, vragen en antwoorden over kerk en geloof, kerstverhalen, podcasts, filmpjes, etcetera. Op deze site zijn binnenkort ook korte interviews met de meeste Nederlandse bisschoppen te zien. Zij vertellen daarin over hun meest dierbare kerstherinnering en geven korte statements over de kern van het Kerstfeest.
  De kerstdagen geven gelegenheid het magazine eens door te bladeren. De website zorgt voor de feedback en de eerste ‘nazorg’. Doelstelling van de campagne is met deze kansrijke groep katholieken in gesprek te blijven en de relatie met de katholieke geloofsgemeenschap nieuwe impulsen te geven.

  top     
  Kerkradio

  We zouden nog een keer terugkomen op de mogelijkheid van kerkradio. Een aantal weken geleden hebben wij voor het laatst getracht hier nog voldoende mensen voor geïnteresseerd te krijgen. Dit is niet gelukt. In andere plaatsen in het Westland loopt het wel, het draait daar echter al veel langer, al moet gezegd dat er wel afgaat en er weinig bijkomt. Een zogenaamde belronde leerde ons dat men op zondagmorgen hier in Den Hoorn en in Delft-Zuid gewend is aan de zondagse uitzendingen van het RKK Mediapastoraat.

  Veel mensen willen dat graag zo houden. Met alle waardering. Daar aan vast geknoopt een tip die we kregen van een parochiaan uit Delft-Zuid:
  Er is een uitgave van het RKK mediapastoraat getiteld Thuiskerk die 28 keer per jaar verschijnt. Dit is een vieringenboekje die de liedteksten en de opbouw van de vieringen bevat. Een jaarabonnement kost € 27,50.
  Wilt u ook dit boekje thuis ontvangen stuur dan uw adresgegevens naar:
  RKK Mediapastoraat - Postbus 23000 - 1202 EA Hilversum. Of .

  top     
  Kinderwoorddienst

  Afgelopen zondag zijn we met Camiel op bezoek in India geweest. Hier heeft Camiel een schaaltje met een vlammetje gekregen. Dit vlammetje wil zeggen, dat God dicht bij je is. God zal je een goede weg door het leven geven.
  Alle kinderen hebben een ster mogen versieren met een kaarsje/vlammetje erop. Welke weg zullen zij gaan volgen ? En waar zal Camiel zondag heen gaan ?

  Neem gerust je broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes mee.

  Woensdag 24 december om 18.00 uur is de gezinskerstviering waarin het project wordt afgesloten. Ook al kan je niet elke zondag komen, je bent van harte welkom.

  De Kinderwoorddienstgroep.

  top     
  ga naar de website


  Elk jaar in de Advent vragen wij uw aandacht voor de mensen in de ontwikkelingslanden. Solidaridad heeft een droom, dat wie arbeid verricht daar een rechtvaardig loon voor ontvangt, en dat het milieu wordt gespaard bij de productie van goederen die een onderdeel vormen van ons dagelijks consumptiepatroon.
  Twintig jaar geleden werd de eerste stap gezet met Max Havelaar, het Fair Trade Keurmerk voor koffie. Daarna volgden thee, cacao, kleding en fruit.
  Help mee om de kromme verhoudingen in de economie om te buigen en de markt te maken tot een plek waar recht gedaan wordt door een faire relatie tussen producent en consument.

  Steun deze actie door het kopen van Max Havelaarproducten in de Wereldwinkel op de Lookwatering 1, geopend van dinsdag t/m zaterdag van 10:00 - 17:00 uur.

  Ook staat de blauwe ton weer achter in de kerk.
  Doet u mee ?
  M.O.V.-groep.

  top     
  Kinderwoorddienst

  Zondag hebben we een erg leuke kinderwoorddienst gehad met een grote belangstelling voor het feest van Pastoor Huub. Iedereen heeft een mooie ster met een wensje of tekening voor de pastoor gemaakt. Tijdens de kinderwoorddienst hebben we liedjes gezongen onder gitaarbegeleiding van Chris Wessels en iedereen heeft uit volle borst meegezongen.

  Ook zijn we met ons adventproject "Kerstmis Wereldwijd" op weg gegaan met Camiel naar Kerstmis. Afgelopen zondag heeft hij Brazilië bezocht en gemerkt hoe gastvrij ze daar zijn. Waar zou hij deze week heen gaan? Nieuwsgierig geworden ? Kom dan op:

  Zondag
  Zondag
  Zondag

  7 december
  14 december
  21 december


  Woensdag 24 december om 18.00 uur is de gezinskerstviering waarin het project wordt afgesloten. Ook al kan je niet elke zondag komen, je bent van harte welkom.

  De Kinderwoorddienstgroep.

  top     
  Eerste Heilige Communie 2009

  Binnenkort start weer de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. De viering zal plaatsvinden op zondagochtend 7 juni 2009 om 10.00 uur. De kinderen van groep 4 van de Mariaschool ontvangen hierover een brief. Als uw kind niet op de Mariaschool zit, maar toch de Eerste Communie wilt doen, dan kunt u uw kind aanmelden bij het parochiesecretariaat. Vervolgens zal ook met u contact worden opgenomen.

  Werkgroep Eerste Heilige Communie

  top     
  Kinderwoorddienst

  Op zondag 30 november starten we weer met een adventproject dat heet "Kerstmis Wereldwijd".
  Tijdens de kinderwoorddienst vieren we ook dat pastoor Huub 12,5 jaar geleden priester is geworden. Ook zin om dit met ons mee te vieren ? Je bent van harte welkom.
  Dit jaar kunnen jullie ook weer voor € 2,-- een adventskaars kopen.       Tot zondag.

  De Kinderwoorddienstgroep.

  top     
  Heilig Vormsel 2009

  Begin volgend jaar gaan we weer starten met de voorbereiding op het sacrament van het Heilig Vormsel.
  De kinderen in groep 8 van de Mariaschool hebben hierover een brief meegekregen.
  Zit uw kind niet op de Mariaschool, maar wil hij\zij wel meedoen met de Vormselvoor- bereiding in onze parochie, dan kunt u uw kind aanmelden bij Margit v.d. Enden,
  of telefonisch 015 380 9930.

  top       Groot onderhoud aan de kerk (II).

  Aandachtige bespieders van ons kerkgebouw hebben al een hele tijd in de pastorietuin steigers zien staan. Deze zijn geplaatst om de zuid-westgevel te restaureren. Dat werk had al gebeurd kunnen zijn ware het niet dat we tegen een behoorlijke tegenvaller aan zijn gelopen.
  We spraken eerder over de vervanging van de voorzetramen die jarenlang de glas in loodramen in die gevel min of beschermden tegen allerlei weersinvloeden.

  Wat blijkt nu: het zijn niet alleen de voorzetramen die vervangen moeten worden, ook alle glas-in-lood ramen moeten eruit en opnieuw gezet worden. Het verroeste ijzerwerk waar de ramen in zitten is op sommige plekken doorgeroest en heeft het glas in loodwerk ontzet.
  Voor ons een tegenvaller van tienduizenden euro’s. We lagen met de restauratie van de toren in 2006 en de voorgevel in 2007 in de meerjarenramingen financieël goed op schema.

  Echter er wordt wel eens gezegd: wie rekent moet over rekenen, dat gaat ook hier op. We komen er mogelijk wel uit al zal het moeizaam zijn, daarom vragen we u nu al in de komende periode extra te letten op de jaarlijkse actie kerkbalans. In tijd gemeten hopen we 'de klus' voor de winter af te ronden. Aan zo’n karwei gaat veel advies- en rekenwerk vooraf, noem maar b.v. Restauro architecten en de Bisschoppelijk bouwadviseur. Ook gespecialiseerde glasateliers vind je niet op elke hoek van de straat.
  Op dit moment is glasatelier Zantman uit Delft hard bezig met de voorbereiding voor de restauratie van de ramen. Als die klaar zijn kan Huisman Maasdijk beginnen met de restauratie van het voegwerk.
  Het zal al met al echt wel een tijdje duren. Ook binnen in de kerk komen bij de zuid-west gevel steigers te staan. We houden u op de hoogte.

  Het parochiebestuur

  top     
  GERARDUSKALENDER 2009

  De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit !’ Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

  De Gerarduskalender is verkrijgbaar bij:
        Mw. T. Gouweleeuw - ‘De Zoete Inval’
        Lookwatering 1 - Den Hoorn
        tel. 015 261 4938.

  top     
  Ontwikkelingen op de begraafplaats

  Onlangs nog op de begraafplaats geweest en onze nieuwe berging gezien ?
  De oude is gesloopt en de nieuwe gebouwd door onze vrijwilligers.
  Ook daar hebben we de komende tientallen jaren geen omkijken meer naar.

  top       Kerkradio.

  Al enige tijd leeft bij het bestuur de gedachte om voor parochianen die voor langere of kortere tijd niet naar de kerk kunnen komen het instrument kerkradio in te gaan zetten. Het wordt zodoende mogelijk om ook in de thuissituatie verbonden te blijven met alle vieringen in onze kerk. Het wijkvertegenwoordigersoverleg heeft ons hierin positief geadviseerd. In een aantal parochies in onze regio wordt daar behoorlijk gebruik van gemaakt. De techniek wordt verzorgd door CAI Westland. Het bestuur heeft gelden vrijgemaakt om de installatie en het onderhoud mogelijk te maken. Om het echter te laten functioneren zijn er deelnemers / abonnees nodig.

  Daar staan kosten tegenover. Deze kosten zouden maandelijks ca. € 8,-- bedragen. Ons verzoek is nu: als u geïnteresseerd bent laat het ons weten. Het verplicht u vooralsnog tot niets, wij willen alleen weten of er behoefte aan is. Dat kan door een naar Bert Gerritse of bellen naar 015-261 4657. Hij kan u nader informeren.

  top     
  Nieuwsbrief Nederlandse Vereniging van Katholieke Ouders.

  De oktober-nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging van Katholieke ouders is verschenen. In dit nummer staat het verleden centraal. Dit met een knipoog naar de Week van de Geschiedenis die van 11 tot 19 oktober plaatsvindt rondom het thema ‘Verhalen van Nederland’.

  top       Vredesweek

  Dinsdag 23 september wordt, in het kader van de Vredesweek, door de gezamelijke M.O.V-groepen een filmavond georganiseerd.

  Vorig jaar stond het boek "De vliergeraar" van Kaled Hosseini wekenlang op nummer één in de 'Boeken Top 10'. Het boek gaat over de bijzonder vriendschap tussen twee Afghaanse jongens. In aansluiting op de jongeractiviteit, ontmoeting met "onze jongens en meisjes" die oa. in Afghanistan hebben gediend, willen we gaan kijken naar een film die deze problematiek in het bijzonder belicht.

  De bijeenkomst start om 20:00 uur, u bent van harte welkom.

  top       Heiligdomsvaart 2008

  Op zondag 14 september wordt weer de jaarlijkse Heiligdomsvaart gehouden. Deze stille gebedstocht werd van oorsprong als feestelijke Sint Jorisprocessie vanuit De Lier heen en terug naar Delft gelopen, maar door roerige tijden werd die tocht vanaf 1566 niet meer gehouden. Sinds 1990 – de Oude Kerk van Delft vierde toen haar 750-jarig jubileum – wordt door een groep enthousiaste mensen nieuw leven geblazen in deze pelgrimstocht en wordt jaarlijks rond half september de bedevaart vanuit de H.H. Antonius en Corneliuskerk te Den Hoorn gestart.

  Deze passeert o.a. St. Bartholomeüsdal en in Delft het monumentje voor de Delftse “Kartuize” (eens stond hier een groot Kartuizerklooster), de lokatie van de verdwenen Delftse kapel van St. Cornelius en op het Bagijnhof het standbeeld voor de priester-dichter Joannes Stalpart van der Wiele. De Heiligdomsvaart leidt zo naar de H.H. Maria en Ursulakerk, de Middeleeuwse kapellen van St. Joris en St. Hippolytus en van daar naar de Maria van Jessekerk met haar gelijknamige kapel. Uit verschillende parochies worden Heiligdommen meegevoerd. Na afloop is er samenzijn in de Jozefzaal en kan een kopje koffie gedronken worden.
  Lees meer..........

  top       Open Monumentendag 2008

  Op zaterdag 13 september wordt de kerk, ter gelegenheid van Open Monumentendag 2008, opengesteld.
  Het Gezelschap van Sint Cornelius heeft een 3-tal exposities samengesteld:

 • "De reizen van Paulus"
  in het kader van de viering van de 2000e geboortedag van Sint Paulus
 • "Hoe komt Den Hoorn aan zijn naam"
 • Sint Cornelius & Sint Cyprianus
 • U bent van harte welkom van van 10:00 - 17:00 uur.

  top       Reis naar Lourdes

  Dit jaar is het 150 jaar geleden dat Maria aan Bernadette verscheen in Lourdes.
  Vanuit het bisdom Roermond wordt er, van 10 t/m 18 oktober, een reis georganiseerd waar nog enkele plaatsen beschikbaar zijn. Wilt u, tesamen met Mgr. van Luyn, deze reis ondernemen ?

  Bij het parochiesecretariaat kunt u folders krijgen.
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw

  Gre Vijverberg
  Hofsingel 73
  3155 AL Maasland
  tel. 010 591 8473

  Naast verplegend personeel en dokters, zijn er voldoende voorzieningen voor zieken en gehandicapten aanwezig.

  top       Varend Corso 2008

  In het weekeinde van 3 augustus 2008 doet het Varend Corso traditiegetrouw Den Hoorn aan.
  Het thema van het Corso luidt dit jaar : “Werelds”.

  Net zoals voorgaande jaren heeft het Gezelschap van Sint Cornelius gemeend in onze mooie parochiekerk een expositie in te richten. Het thema sluit aan op het thema van het Varend Corso namelijk ”Wereldkerk-Wereldreligies“. Na veel voorbereiding denken zij wederom een gevarieerde invulling te kunnen geven.
  Wij hopen dat u, tussen al de wereldse pracht en praal buiten, de expositie binnen bezoekt.
  In de Mariakapel van onze kerk is wederom uitstelling van het Allerheiligste en is er in het stiltecentrum gelegenheid tot bidden.
  De kerk en de kapel zijn op zondag 3 augustus 2008 geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

  top       RKK uitzendingen Wereldjongerendagen

  Van 14 tot en met 20 juli zijn de Wereldjongerendagen. Kan jij er niet bij zijn in Sydney ?
  Geen nood want je hoeft niets van het spektakel te missen.

  Op Nederland 2 is er dagelijks een Kruispunt WJD Journaal van 17:05 – 17:30 uur.
  Op zaterdagnacht is de slotviering live te volgen vanaf 02.00 uur.
  Zondag 20 juli wordt er een samenvatting uitgezonden om 10.00 uur.

  En verder kun je alle belangrijke momenten live volgen via deze website.

  top     
  Carwash 2008

  Zaterdag 31 mei was de 2e editie van de carwash, georganiseerd door de jongeren van de spektakelgroep.
  In alle vroegte waren de begeleiders al bezig op en rond het plein met het ophangen van de borden, neerzetten van de tent en het afzetten van de weg. Lees meer.......

  top       Voettocht van Heenvliet naar Brielle.

  De jaarlijkse voettocht van Pastoor Huub Flohr wordt dit jaar geinspireerd door de hervormingsgezinde Pastoor Merula van Heenvliet en de Franciscanen uit Gorcum die in Brielle werden opgehangen.

  Op zondag 29 juni om 14.00 uur wordt in de hervormde kerk van Heenvliet verteld over het leven van Angelus Merula. Dan worden de tien kilometers afgelegd tussen de hervormde kerk en de katholieke Bedevaartkerk in Brielle door het prachtige gebied van Voorne-Putten. Tijdens de gebedsviering wordt stilgestaan bij de activiteiten van de Franciscanen in de 16e eeuw in en rondom Gorcum. Hierna volgt de traditionele barbecue.
  Kosten: 5 euro.

  Meld je aan bij Pastoor Huub Flohr voor 23 juni as.:
  Dorpsstraat 26
  2712 AL Zoetermeer
  T: 079-3163044 of

  top     
  Taizévieringen tot de zomervakantie.

  Elke eerste zondag van de maand is er in Den Hoorn ’s avonds een Taizéviering in de kerk van de St. Antonius en St. Corneliusparochie. Ook aankomende zondag 1 juni zullen om half acht de klokken luiden.

  Zoals altijd is er na afloop van de viering gelegenheid elkaar te ontmoeten met een kopje koffie of thee. Omdat 1 juni 1996 de dag is dat pastor Huub zijn priesterwijding heeft ontvangen, wordt er deze keer i.v.m. zijn twaalfde wijdingsdag ook een klein glaasje geschonken.
  De Taizévieringen worden niet alleen voor jongeren gehouden, maar iedereen is van harte welkom om deze vesperzangdienst mee te maken. Er worden liederen gezongen uit de Taizébundel, het evangelie van de zondag wordt voorgelezen, er is een stilte voor eigen meditatie en de mogelijkheid om je eigen intentie voor voorbede in te brengen. De eenvoudige liederen van Taizé worden begeleid met muziek van de dwarsfluit en/of gitaar. De eenvoud, de rust en de stilte van dit avondgebed is de kracht van de Taizévesper.

  De laatste Taizéviering voor de vakantie is op zondag 6 juli. De aanvang van deze viering is eveneens om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom het gebed mee te maken. Vertel je vrienden en vriendinnen en nodig ze ook eens uit om mee te gaan. Kijk ook eens op de website van Gemeenschap van Taizé. Hier vind je vele liederen, teksten en gebeden. Ook is er veel algemene informatie over Taizé te vinden.

  top       Maria in de Sonne

  Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de kapel: “Maria in de Sonne” zijn er nog een aantal exemplaren te koop van het beeldje dat destijds bij de inwijding van de kapel door parochianen als herinnering aangeschaft kon worden.
  De plaquette is gemaakt van steen en is ca. 30 cm groot en kost € 25,--.
  Als u geïnteresseerd bent in deze unieke afbeelding neem dan contact op met Bert Gerritse 015-2614657 of 06 27228339. Per mag natuurlijk ook.
  Wij zorgen dat het beeldje bij u wordt thuisbezorgd.

  top       Sydney aan de Vliet

  Van 17 t/m 20 juli organiseren de Salesianen van Don Bosco in samenwerking met het bisdom Rotterdam een weekend voor jongeren - van 15 tot 25 jaar - die niet mee kunnen of willen naar de Wereld Jongeren Dagen in Sydney.

  Tijdens dit weekend zal er een live-verbinding zijn met Sydney tijdens de avondwake en de H. Mis. Daarnaast worden er diverse dingen georganiseerd zoals je deze tijdens de Wereld Jongeren Dagen tegen kunt komen, oa. de catechese, de mis en andere gebedsmomenten, de maaltijden.
  Ook is er ruimte voor sport en spel en andere leuke activiteiten.

  Voor meer info verwijzen we je naar de website ( mrt 09: website opgeheven), waar je je ook kunt inschrijven.

  top     
  Nico ter Linden vertelt in de Mariakapel

  Houdt u dinsdagavond 20 mei vrij. Dan komt de bekende bijbelverteller Ds. Nico ter Linden naar Den Hoorn en zal in de Mariakapel verhalen vertellen over vrouwen in de bijbel en in het bijzonder over Maria.

  top       25 jaar Mariakapel

  Op zondag 18 mei zal het gemengd koor 'Di Nuovo' de feestelijke viering b.g.v. het jubileum van de Mariakapel muzikaal ondersteunen. De 'Missa Regina Martyrum' zal ten gehore gebracht worden. De afgelopen weken is er hard gerepeteerd en het mag een hele feestvreugde gaan worden.
  Het koor zingt onder leiding van Koos van Beurden vaker prachtige missen van o.a. Mozart, Schubert en Perosi.

  Het koor is op zoek naar nieuwe leden. De repetities voor de dames zijn op woensdagavond van 18:30 tot 19:45 uur in de parochiezaal van de R.K. Kerk Den Hoorn. De mannen repeteren op dinsdagavond van 19:15 tot 20:15 uur in de R.K. Kerk Schipluiden.
  U bent van harte uitgenodigd het koor te komen versterken.

  top       Oecumenische Pinksterdienst

  Zondag 11 mei zullen wij het Pinksterfeest als christenen samenvieren met de Protestante Gemeente 't Woudt.
  Om 10:00 uur is er een oecumenische dienst in de Dios-tent op het Koningin Julianaplein, voorgangers zijn Pastor Huub Spaan en ds. E. Bolhuis - Szabo.
  Een Pools koor zal de dienst muzikaal ondersteunen.
  Er is geen kinderdienst op oppas, iedereen, groot en klein, mag erbij horen. Na afloop wordt u een kopje koffie aangeboden.

  Tijdens de viering zal een collecte gehouden worden voor de gemaakte kosten; het meerdere zal, in de vorm van een gift, geschonken worden aan de Voedselbank.

  top       1000ste attest Pastorale School uitgereikt.

  Woensdag 16 april werd het duizendste attest uitgereikt aan een cursist van de Pastorale School in het Bisdom Rotterdam.
  Mevrouw Fatima Almeida, lid van de parochie Onze Lieve Vrouw van de Vrede (Kaapverdiaanse parochie) in Rotterdam ontving het attest als bewijs van de succesvolle afsluiting van een module van de Pastorale School....

  top       Bedevaart naar Beauraing

  Gelegen in de bosrijke omgeving van de Belgische Ardennen, vlakbij de Franse grens, ligt het kleine dorpje Beauraing.
  Te midden van de drukte van een goederentrein, het gebruikelijke dorpsgeroezemoes en een jaarlijkse kermis bevindt zich een oase van rust.
  Lees meer......

  top       Dauwtrappen....... op weg naar Pinksteren

  Het Gezelschap van Sint Cornelius organiseert op Hemelvaartsdag 1 mei een nieuwe editie van: "Dauwtrappen......op weg naar Pinksteren".

  Om 6.00 uur ’s morgens wordt er gestart bij de parochiezaal met een wandeling van ± 5 km door de natuur. Bij terugkomst eten en drinken we en bespreken we een thema. Dit thema heeft betrekking op Pinksteren.
  Doet U dit keer ook mee ?

  I.v.m. de organisatie graag opgeven bij het parochiesecretariaat 015 261 5125,
  bij het Corneliusgezelschap of telefonisch 015 256 2112

  Het Gezelschap van Sint Cornelius.

  top       Groot onderhoud aan de kerk.

  In 2006 konden we als gehele parochie – vooral dankzij de jaarlijkse bijdragen van alle parochianen die trouwens ook voor dit jaar weer op een zeer aanvaardbaar niveau liggen – de toren met klok en luidinstallatie een goede opknapbeurt geven.
  In 2007, in het jaar van het 90 jarig bestaan van onze parochie en kerkgebouw mochten we dit laten volgen door de restauratie van de voorgevel van de kerk.

  Wat nu volgt is de restauratie van de zuid-westgevel van het kerkgebouw.

  De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. De steigers zijn alweer een tijdje geleden door Huisman-Maasdijk geplaatst waardoor er zeer intensief door onze huisarchitect Peter van Velzen van Restauro B.V. en de architect van het bisdom Hans Beijersbergen geinspecteerd kon worden.

  Waar we al bang voor waren is nu werkelijkheid. Deze gevel is één van de slechtste plekken van het gebouw. Heel veel voegwerk is totaal weg.

  Op foto’s uit het begin van de oorlog 40-45 was te zien dat dit gedeelte behoorlijke schade had opgelopen. Het is nog steeds zichtbaar door scheurvormingen en stukken steen die weg zijn.
  Bovendien heeft de tand des tijds en ook de weersinvloeden – het is de natste kant – veel invloed gehad op het houtwerk en de raampartijen van glas in lood. Om de glas in loodramen afdoende te restaureren zullen alle voorzetramen verwijderd en vervangen moeten worden. Ook de houten daklijsten zijn verrot waardoor de zinken afdekkingen loslieten en eraf gewaaid zijn. Kortom er is dit jaar een hoop werk aan de winkel voor het gevelbedrijf, de loodgieter, de timmerman, de glazenier, de schilder en wie of wat er nog meer bij komt kijken.

  Wij gaan in ieder geval proberen om het financieel voor onze parochie binnen de perken te houden al is het wel zo dat we het nu goed beet willen pakken zodat we er de komende tientallen jaren geen omkijken meer naar hebben.

  Het parochiebestuur

  top       Te Koop: Kerkbanken

  Bent u geintresseerd in één van de overtollige kerkbanken dan kunt zich melden bij het kerkbestuur.
  Er zijn een viertal maten beschikbaar t.w.

  3 - zitters
  4 - zitters
  7 - zitters
  8 - zitters

  ± 150 cm
  ± 200 cm
  ± 350 cm
  ± 400 cm

  De enige tegenprestatie die verwacht wordt is een storting van tenminste € 250,-- in het onderhoudsfonds van het kerkgebouw.
  Indien u geintresseerd bent kunt u contact opnemen met Bert Gerritse

  top       Ontwikkelingen in het kerkgebouw

  We schreven al eerder over de adviezen van de bouwkundigen van het Bisdom over ons kerkgebouw. We zijn daar al een tijdje driftig mee aan de slag. Zichtbaar is inmiddels de St.Barbarakapel bij de Schoolstraat ingang. Ook zichtbaar zijn de plekken -nabij de voormalige biechtstoelen- waar de mensen die problemen hebben met de hardheid van onze kerkbanken een plaats kunnen vinden, zodat zij op een iets comfortabeler wijze onze kerk kunnen bezoeken.

  Ook rollators, scootmobielen e.d vinden daar een plek. Waar in deze weken aan gewerkt wordt is de interne verruiming van de toegang van onze kerk. Achter in de kerk zijn een aantal banken verwijderd waardoor de mogelijkheid ontstaat dat ons kerkgebouw ook een plek wordt waar mensen elkaar na de vieringen kunnen ontmoeten. Er ontstaat als het ware een intern kerkplein waar, naast het elkaar ontmoeten, ook meerdere activiteiten mogelijk zijn.
  Als u dit weekend naar de kerk komt is het nog een rommeltje, maar de insteek is dat de vloer wordt doorgetegeld, al viel het niet mee om dezelfde tegels te vinden die ook vijftig jaar geleden zijn gebruikt. Al is de verandering niet echt rigoureus, denken wij toch dat dit, voor parochianen die al decennia lang elke zondag onze kerk bezoeken, in eerste instantie vreemd overkomt. De kerk is optisch korter geworden. Als wij echter uitgaan van de ervaringen die elders opgedaan zijn met een gelijksoortige ingreep hebben wij de overtuiging dat men er snel aan went.

  Uw Parochiebestuur.

  top       De grote reis !

  Ieder jaar organiseert het bisdom Rotterdam een drietal zomerkampen voor jongens en meisjes uit de parochies in het bisdom Rotterdam. Iedereen kan deelnemen.
  Het kamp wordt gehouden op een geschikte lokatie in een prima omgeving. Tijdens het kamp is er volop aandacht voor ontspanning met elkaar in sport, spel en activiteiten.

  Daarnaast is er iedere dag een dagopening en dagsluiting, waarbij aandacht aan het thema wordt gegeven.
  Dit jaar luidt het thema:         De grote reis.

  In toneel, spelvormen in een viering op het kamp wordt het thema verder vormgegeven. Dit jaar worden er 3 kampen georganiseerd:

  Landkamp

  Veldhoven

    8 - 12 jaar

  17 t/m 23 augustus

  Sportkamp

  Hulst

  13 - 14 jaar

  27 juli t/m 2 augustus

  Ontdekkingskamp

  Doesburg

  15 - 17 jaar

  17 t/m 23 augustus  Meer informatie komt binnenkort beschikbaar op deze website.

  top       Open Kloosterdag 2008

  Ruim zestig kloosters zetten op zondag 13 april 2008 hun deuren open: een vierde landelijke ‘Open Kloosterdag’ kon na het succes van de voorgaande jaren (2000, 2003 en 2006) niet uitblijven. “Met dit initiatief willen de kloostergemeenschappen laten zien hoe religieus leven in deze tijd wordt vormgegeven”, aldus de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR).

  “Men hoopt op een inspirerende en respectvolle ontmoeting van bezoekers en kloosterlingen. Vandaar het motto: ‘Wat beweegt jou?’ Hieruit spreekt de uitnodiging tot een open en vrijmoedig gesprek.” Het tijdstip van deze vierde Open Kloosterdag, de derde zondag na Pasen, is niet toevallig. Deze zondag wordt in heel de Kerk gevierd als ‘Roepingenzondag’. “Vandaar dat de religieuzen dan graag willen laten zien hoe zij hun roeping beleven”, zo licht de KNR de datumkeuze toe. Lees meer.......

  top     
  Informatieavond over uitvaartverzorging

  Op woensdag 2 april is er een informatieavond rondom uitvaartverzorging.
  Deze avond wordt georganiseerd door Marijke en Arjan van der Eijk met medewerking van Monique van Paassen.

  U bent van harte welkom in ‘De Hoornbloem’ aan het Koningin Julianaplein.
  De avond begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is de zaal geopend.
  In de pauze wordt koffie en thee aangeboden.

  top     
  Spektakelgroep 2008

  Afgelopen zaterdag verzamelden zich zo’n 23 jongelui in de parochiezaal van onze kerk. Het was een gezellig weerzien van oude klasgenoten van de basisschool en de eerste “ervaringen” van het voortgezet onderwijs werden met elkaar uitgewisseld. Lees meer.......

  top     
  Spektakelgroep 2008

  Bij het woord Pasen begint er bij sommige mensen wat te kriebelen. Niet alleen vanwege de lente die zich dan (meestal) aankondigt, maar ook omdat dan weer het Paasspektakel wordt georganiseerd.

  Het Paasspektakel is een nacht vol avontuur voor jongens en meiden die dit jaar in de eerste klas van het voortgezet onderwijs zitten en ouder. Het maakt niet uit of je gedoopt bent of het vormsel hebt gedaan; iedereen is welkom. In de aanloop naar dit spektakel toe wordt er een zaterdagavond georganiseerd waarbij we alvast een beetje “warmdraaien”. Deze avond houden we op zaterdag 8 maart en begint om 20.00 uur (na de viering) in de parochiezaal.
  Omdat we graag willen weten hoeveel limonade we moeten inkopen willen we jullie, jongens en meiden, vragen je even aan te melden. Dit kan je doen door een mailtje te sturen naar . Ook als je nog met vragen zit, kan je deze haar over de mail vragen of bij ondergetekende.
  Tot de 8ste maart,

  Namens de Spektakelgroep, Sander Wessels

  top     
  'OP DE BRES VOOR BANGLADESH'

  Zondag 10 februari start de kinderwoorddienstgroep met het vastenproject. De komende vier weken zullen we speciaal voor kinderen van 4 t/m 12 jaar aandacht besteden aan de vastentijd, met als thema 'Zorg voor elkaar'. Elke week zullen we een stukje film laten zien over kinderen in Bangladesh en over hoe wij hen kunnen helpen. Hoe komen ze aan schoon water, scholen, lesmateriaal. Hoe kunnen hun dromen uitkomen ?

  Natuurlijk maken we ook iedere week een toepasselijke knutsel. Deze week hebben de kinderen van de Mariaschool een placemat en een spaardoosje gekregen om geld in te sparen voor kinderen in Bangladesh. Kinderen die dit nog niet hebben gekregen, krijgen het zondag tijdens de KWD van de begeleiders.
  Wij hopen dat iedereen, net als wij, enthousiast wordt en mee wil doen. Komen jullie zondag ook ?
  De kinderwoorddienstgroep

  top     
  Ontwikkelingen in het kerkgebouw

  Regelmatig werd er gevraagd door en voor kerkbezoekers -die toch moeite hebben met de hardheid en het comfort van onze kerkbanken- om voor hen het kerkbezoek iets te veraangenamen. Wat daar min of meer gelijke tred mee houdt is het gebruik van rollators en scootmobielen. Het heeft al een tijdje onze aandacht. Het is ook meegenomen in het overleg wat we regelmatig hebben met de bouwkundig adviseur van het bisdom.

  Wat we als bestuur nu besloten hebben -en inmiddels is uitgevoerd- is zichtbaar geworden in de zijbeuken ter hoogte van de voormalige biechtstoelen. Door het verwijderen van een paar kleinere banken is er ruimte ontstaan voor het plaatsen van een twaalftal stoelen. Ook is er de mogelijkheid dat op die ruimte een paar scootmobielen een plek kunnen vinden, tevens is er de ruimte om de rollators te “stallen”. Ook al gaat het nu wat de stoelen betreft om een proefopstelling -en moeten we mogelijk kijken naar een ander model- we hopen toch dat we die mensen, die het bij ons als een wens hebben neergelegd, tegemoetgekomen zijn.
  Ook achterin de kerk gaat er wat veranderen maar daar komen we een volgende keer op terug. Er wordt wel inmiddels aan gewerkt, maar voor het echt wat wordt zijn we wel een paar weken verder. We houden u op de hoogte.

  Namens het parochiebestuur,
  Bert Gerritse.

  top     
  FRANCISCAANSE PINKSTERVOETTOCHT 2008

  Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de Franciscaanse Pinkstervoettocht. Dit is een mooie gelegenheid om op een ongedwongen en actieve wijze kennis te maken met de Franciscaanse Beweging. De tocht vindt plaats van vrijdagavond 9 mei tot maandagmiddag 12 mei. Dit jaar overnachten we in het Stayokay hostel in Bakkum, pal gelegen aan de Noord Hollandse duinen.

  Vanuit dit punt maken we dagtochten van circa 16 kilometer, ofwel 8 kilometer voor wie minder willen of kunnen lopen. Er is een avondprogramma met workshops en gezelligheid. Elke dag begint met een wegzending in de kapel. De voettocht is bedoeld voor iedereen van jong tot oud. Voor de jongste kinderen is er een crèche, voor de oudere kinderen zijn er een kinder- en een tienergroep. Tevens is er een groep voor jongvolwassenen (16+). Indien nodig worden ouders ingeschakeld om een dagdeel te helpen bij het begeleiden van de kinderen. Eenvoud, aandacht en toewijding zijn kernwoorden tijdens deze tocht, met gezamenlijke verantwoordelijkheid en taakverdeling.

  De organisatie staat garant voor een uiterst vriendelijke ontvangst en een fijne, warme sfeer. Samen verkennen we onze grenzen in hoeverre wij ons door anderen durven laten ontvangen. Hoe gaan we om met het onverwachte of ongewenste dat op ons pad komt ? We verdiepen ons in de beweegredenen van Franciscus van Assisi om zijn broeders op het spoor van ‘vriendelijk ontvangen’ te zetten.

  Verdere informatie en opgave bij:

  Dienstencentrum Franciscaanse Beweging,
  Van der Does de Willeboissingel 11
  5211 CA Den Bosch
  073 – 613 1340 of per .


  Meer informatie kunt u hier vinden of ga naar de website van de Fransicaanse Beweging.

  top     
  Nieuws uit Sion

  De veertigdagentijd, of ookwel vastentijd, breekt aan. Een tijd van bezinning en gebed op weg naar het feest van Pasen. Voor de vierde keer bieden de gezamelijk MOV-groepen u de Vastenkalender aan. Hierop vindt u de vieringen in de aanloop naar Pasen. Daarnaast treft u bezinnende teksten en worden een aantal extra activiteiten aangekondigd. Eén van die activiteiten is de vastenmaaltijd. Hiervoor vragen wij u om zich van tevoren aan te melden, informatie krijgt u te zijner tijd via het parochieblad.


  Een nieuwe activiteit zijn de kloosterdagen. Ga eens een dag leven als een kloosterling. Maar dan gewoon met een groep mensen in de parochie. Het idee is om een dag in de vastentijd, van 09:00 tot 15:15 uur, met een groep mensen te leven als een kloosterling en op die manier de vasten extra diepgang te geven.
  Het ritme van een kloosterling wordt bepaald door samen te bidden op gezette tijden van de dag. Door het luiden van de bel wordt iedereen voor het gebed opgeroepen. Ook zijn er perioden waarin er niet wordt gepraat. Er is een dagindeling waarin er een tijd is voor meditatie, een tijd om te werken, een tijd om samen bezinnend bezig te zijn, een tijd om samen te luisteren naar een lezing, een tijd om te drinken en een tijd om te maaltijd te gebruiken.

  Binnen Sion worden er vier van zulke dagen gehouden, onder leiding van Pastor Spaan en Pastor van den Hoven. Steeds zijn we op donderdag te gast in een andere parochie. U mag ze allemaal meemaken, maar ook intekenen voor één of meerdere dagen.

  De data:

 • donderdag 21 februari

  Den Hoorn

 • donderdag 28 februari

  Schipluiden

 • donderdag   6 maart

  Maasland

 • donderdag 13 maart

  Schipluiden


  U kunt zich per e-mail aanmelden bij het parochiesecretariaat of telefonisch bij de contactpersoon in uw parochie.

  Leo van Beurden

  015 261 9598

  Johan van Oordt

  010 591 8157

  Arnold Hofstede

  015 380 8431


  Er wordt geen geld gevraagd voor uw deelname. Aan het einde van de dag is er gelegenheid om een vrijwillige bijdrage te geven voor het dekken van de onkosten en voor het vastenaktieproject.

  De gezamelijke MOV - groepen van Sion
  Pastor Louis van den Hoven en Pastor Huub Spaan

  top     
  M 25 Bisdombreed gestart

  Onlangs heeft de bisschop besloten de succesvolle formule van M25 in Delft bisdombreed te gaan promoten. In Delft werd in 2003 gestart met een nieuwe vorm van diaconaal jongerenwerk, dat al snel de naam M25 ( M twentyfive, naar Mattheus 25 ) kreeg. De jongeren van M25 zetten zich op allerlei manieren in voor mensen in de knel.

  In Delft bijvoorbeeld voor dak- en thuislozen, verslaafden, ouderen, de Goede Doelenwinkel, enz. Deze formule sloeg goed aan en momenteel telt de groep al 30 jongeren. Op enkele plaatsen is de formule inmiddels al overgenomen, maar het bisdom zou graag zien dat er vele M25-groepen in het bisdom komen.

  Daarom is eind oktober een werkgroep opgericht die tot taak heeft om meer bekendheid te geven aan de formule van M25, de oprichting van nieuwe groepen te bevorderen en de begeleiders van deze groepen te ondersteunen. De groep is momenteel bezig met het ontwikkelen van een website en PR-materialen (posters en folders). Begin januari zal de uitnodiging uitgaan voor een eerste, grote diocesane impulsbijeenkomst.
  Deze zal gehouden worden op zaterdag 9 februari van 10.00 - 12.30 uur in de Adelbertkerk in Delft. Meer informatie kunt u hier vinden.

  top     
  Van Luyn nieuwe voorzitter bisschoppenconferentie

  De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft dinsdag 8 januari jl. in Utrecht bisschop Ad van Luyn van Rotterdam tot haar nieuwe voorzitter gekozen.
  Mgr. Frans Wiertz, bisschop van Roermond, werd gekozen tot vice-voorzitter. Dat heeft het Secretariaat van de RK-Kerk in Nederland bekendgemaakt.
  Lees meer.........

  top     
  Een terugblik

  Zo bij de eerste dagen van het nieuwe jaar is het goed om nog even terug te kijken naar de laatste dagen van het jaar wat achter ons ligt. Meer toegespitst op de laatste week van dat jaar. We komen dat vanzelf uit op de Kerstdagen. Dankzij een heleboel vrijwilligers – koorleden, kosters en kerkverzorgers - maar ook dankzij ons Pastores team Huub Spaan en Louis van den Hoven met de beide emeriti Pastor de Groot en Pastor van der Helm mocht onze parochie in ons kerkgebouw Kerstvieringen beleven die door een paar duizend mensen bezocht zijn.

  Er is hard gewerkt om al deze mensen iets meer mee te geven van het Kerstfeest dan een boom met lichtjes. Het begon eigenlijk al in de dagen voor Kerstmis.
  In ons feestelijk versierd kerkgebouw kwamen van onze bijna buur - het Stanislas College aan de Reinier de Graaffweg - en van onze eigen Mariaschool over twee ochtenden verdeeld een vijftienhonderd leerlingen bijeen. Als je dat meemaakt, al die honderden kinderen gedisciplineerd luisterend naar de eeuwenoude verhalen van een Kind in de kribbe en van Vrede op aarde en dan vervolgens de vieringen op Kerstmis zijn wij heel gelukkig dat wij dit voor onze Parochie mogen doen.
  Rest ons te wensen voor 2008 u allen gezondheid en geluk en voor onze Parochie een zegenrijk jaar.
  Het Parochiebestuur.

  top     
  Er is (weer) wat te vieren.

  Ergens in november schreven we dat er hard gewerkt werd aan de opzet en aan de inrichting van een nieuw onderdeel van ons kerkgebouw namelijk een kapel met als naam de St. Barbarakapel, nabij de zogenaamde Delft-Zuid ingang. Deze kapel is opgezet en ingericht met als doel familieleden de gelegenheid te geven om de moeilijke dagen rond een overlijden van een parochiaan op een heel persoonlijke manier in te vullen.

  In de opzet zijn we professioneel ondersteund door bouw- en interieurdeskundigen van het Bisdom, door onze eigen bouwadviseur Peter van Velzen en door Martin Smits op interieuraspecten. Er is aangepast aan de oorspronkelijke situatie. Dat wil zeggen het geheel is uitgevoerd in hardglazen wanden en deuren door de firma Zantman uit Delft. Ook de ingang kan los van de eigenlijke ingang van de kerk gebruikt worden. Deze is binnen de mogelijkheden aangepast aan het gebruik van rollators en dergelijke.

  Voor het eigenlijke doel en de organisatie zijn we geadviseerd door Arjan van der Eijk uit Naaldwijk die als uitvaartverzorger ervaring heeft met een gelijksoortige ruimte, onder andere in kerken in Naaldwijk en Honselersdijk. Nu direct bij het begin van het nieuwe jaar kan, als daar behoefte aan is, de kapel in gebruik genomen worden. Voor het zover is zal pastor Spaan aanstaande zondag tijdens de viering van 10 uur de kapel plechtig inwijden.
  Terzijde is ons geadviseerd niet meer te spreken van een rouwkapel maar officieel de tenaamstelling te gebruiken:
  De St. Barbarakapel in de
  R.K. Kerk St. Antonius en St. Cornelius   Hoornseweg 12   2635 CM   Den Hoorn.

  top     
  Missiekruis

  Als u deze weken in onze kerk komt zal het niet direct opvallen maar er is een verandering. Bij de kelderopruiming van vorig jaar kwamen we het originele zogenaamde Missiekruis tegen wat sinds 1919 tot in de zestiger jaren achter in de kerk heeft gehangen. Het was beschadigd en had hoognodig extra onderhoud nodig.
  Het is als nieuw gerestaureerd door Riet van der Maarel en het heeft zijn originele plek achter in de kerk weer teruggekregen.

  We zijn er blij mee, het hoort bij een kerkgebouw uit de jaren twintig van de vorige eeuw.

  Vind hier enige foto's van de restauratie.

  top     
  Boekenmarkt Katholieke Bijbelstichting (KBS)

  De Katholieke Bijbelstichting in Den Bosch is al 45 jaar uitgever van Nederlandse Bijbelvertalingen: eerst de Willibrordvertaling van ’75, toen een revisie van die vertaling in 1995. En daarna leverde de KBS een belangrijke bijdrage aan De Nieuwe Bijbelvertaling, het boek waarover in het najaar van 2004 voortdurend iedereen sprak. De KBS geeft de bijbel uit in diverse uitgaven, maar ook allerlei boeken over de bijbel.

  Daarnaast levert de KBS leeswijzers en commentaar. En brochures die helpen om gespreksavonden te organiseren. Wellicht kent u onze Geloven Nu methode. Daarnaast levert de KBS leeswijzers en commentaar. En brochures die helpen om gespreksavonden te organiseren. Wellicht kent u onze Geloven Nu methode.

  En dan natuurlijk ook boeken voor kinderen. Vanzelfsprekend. Want het vertellen van de verhalen begint bij de kinderen – en bij hun ouders, opvoeders en docenten. Op dat terrein is de uitgeverij in de recente jaren heel actief geweest:

 • Prentenboeken, herinneringsalbums – voor de doop of bij de eerste communie -
 • Boeken met vragen die kinderen zelf stelden over God en over het geloof van joden en moslims, waarin verschillen die en waarin komen we overeen ?
 • Gebedsboekjes waar ook ouders wat aan hebben: Zo kun je bidden.
 • Geloofskoffertjes met verhalen, versjes, puzzels en spelen. Zodat je met je kind elke dag iets kunt doen aan dat grote verhaal van God en de mens. Dat hoeft niet moeilijk te zijn. Met die koffers wordt dat zelfs leuk.


 • Eind oktober mocht ik achter in uw kerk een deel van de collectie van de Katholieke Bijbelstichting laten zien in het kader van de Bijbel10daagse. Hoewel het een rustige ochtend was had ik toch veel belangstelling aan de kraam. Uw Parochiebestuur heeft mij uitgenodigd een tweede keer te komen. Dat zal zijn op zondag 13 januari 2008. Ik zal achterin de kerk of in de parochiezaal staan met wederom bijna al onze kinderboeken en een deel van de andere uitgaven. Graag verwelkom ik u die zondag na de mis aan mijn boekentafel.

              Ruben Peeters - Maasland

  Wilt u zelf meer te weten komen over al onze uitgaven,
  kijk dan op onze website: www.rkbijbel.nl

  top     
  HEILIG VORMSEL 2008

  Begin volgend jaar gaan we weer starten met de voorbereiding op het sacrament van het Heilig Vormsel. De kinderen in groep 8 van de Mariaschool hebben hierover een brief meegekregen. Zit uw kind niet op de Mariaschool, maar wil het wel meedoen met de Vormselvoorbereiding in onze parochie, dan kunt u uw kind aanmelden bij het parochiesecretariaat, graag voor 7 januari.

  Het Vormsel zal waarschijnlijk worden toegediend op zaterdag 24 mei.

  De Vormselwerkgroep.

  top     
  EERSTE HEILIGE COMMUNIE.

  Binnenkort start de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. De kinderen van groep 4 van de Mariaschool hebben hierover een brief meegekregen. Als uw kind niet op de Mariaschool zit, maar toch de Eerste Communie wil doen, dan kunt u uw kind aanmelden bij het parochiesecretariaat. Vervolgens zal een werkboek en ouderhandleiding van het project “Samen op Weg” worden aangeboden, inclusief een dataplanning van de activiteiten.

  De 1ste ouderavond zal zijn op woensdag 16 januari 2008, van 20.00–22.00 uur in de Parochiezaal.

  Werkgroep Eerste Heilige Communie.

  top