R.K. Parochie St. Antonius en St. Cornelius
Hoornseweg 11a
2635 CM Den Hoorn
telefoon 015-2615125
E-mail:
Bijdrage-administratie:
Bankrek.nr.: 1468.87.778
Postgironr.: 2573793


( lid van samenwerkende R.K. Parochies 'SION':
Den Hoorn - Maasland - Schipluiden )


Den Hoorn, oktober 2007


Beste Parochianen,

In het afgelopen jaar hebben we samen als parochiegemeenschap ons 90-jarig bestaan gevierd. Het thema van alle festiviteiten was: "Bouwen aan de toekomst". Natuurlijk zie je bij zo'n gebeurtenis ook om naar het verleden, maar ons oog was gericht op wat komen gaat.
We hebben met elkaar gevierd welke betekenis onze geloofsgemeenschap mag hebben in ons dorp, in onze familie- en vriendenkring én in ons eigen leven. De kerk is als gebouw dan zeker niet zonder betekenis, maar ook de levende gemeenschap van mensen is van groot belang. Samen delen we met elkaar "wat van blijvende waarde is".

Misschien was het wel van bijzondere betekenis dat in dit jubileumjaar, het grootste gedeelte van de tijd, ons kerkgebouw in de steigers stond. Niet alleen aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant is er het één en ander opgeknapt. Belangrijk werk wordt er steeds weer door de vele vrijwilligers van "het klussenteam" gedaan. Dat is van blijvende waarde !

Zeker van zo'n grote betekenis was de feestelijke viering bij afsluiting van de jubileum-activiteiten. De grandioze avond, die door zovele vrijwilligers en betrokken parochianen is bezocht, mocht een uiting zijn van hoe onze geloofsgemeenschap leeft. Hoeveel mensen op wat voor manier ook actief betrokken zijn bij onze parochie. En ook dat is van blijvende waarde !

Het is om al deze redenen dat ik mij met een gerust hart tot u wend. Een levendige, groeiende en bloeiende geloofsgemeenschap verdient steun van iedereen. Daarom vraag ik u ook deze keer weer van harte mee te doen aan de Actie Kerkbalans, "Jouw / Uw kerk is van blijvende waarde. daar geef je voor !"
Onder dit motto presenteren wij als parochiebestuur de balans van onze parochiegemeenschap. We nodigen iedereen van harte uit om met zijn eigen talent een steentje / muntje bij te dragen.
Van harte dank ik u allemaal die meewerkt om de Actie Kerkbalans 2008 in balans te houden en tot blijvende waarde te maken.

Shaloom en mazzeltov,

Pastor Huub Spaan

Formulier kerkbijdrage