• Kinderwoorddienst

 • Duister bezoek

 • Hek vermist

 • Kloosterweekend

 • De gevangenispastoor

 • Gerarduskalender 2008

 • Harmonie 'Reloaded'

 • Rouwkapel ‘St. Barbara’

 • Bijbel 10-daagse

 • De Begraafplaats

 • Uitreiking Parochiekruis

 • Koor ‘Concertante’

 • Cursus ‘Geestkracht en daadkracht’

 • Foto's van het 90-jarig jubileum.

 • Een portret in wording: Pastoor Stroek

 • Noveen van St. Cornelius

 • Open monumentendag 2007

 • Een portret in wording: Pastoor Steur

 • OPENSTELLING KERK - 5 AUGUSTUS

 • Dubbel jubileum

 • Parochie en kerk St. Antonius en St. Cornelius - Den Hoorn 90 jaar.

 • Mededeling Begraafplaats

 • De Finale

 • Kerk in de steigers.

 • Dios Lentefeest

 • Dauwtrappen....op weg naar Pinksteren

 • Speciale aanbieding !

 • Nieuws van de Jubileumcommissie

 • Nieuws van de Jubileumcommissie

 • 90 Jaar St. Antonius & St. Cornelius

 • Afscheid Pastor T. Dam

 • Vervoer gezocht voor inloopmiddag !

 • Gelegenheidskoor

 • Vastenaktie 2007

 • Inloopmiddag, een geslaagde start !

 • Pastorie

 • Wereldgebedsdag 2007

 • Groot onderhoud van het kerkgebouw (4)

 • Voortgang restauratie en groot onderhoud van het kerkgebouw (3)

 • Voortgang restauratie en groot onderhoud van het kerkgebouw (2)

 • Restauratie van het orgel

 • Voortgang restauratie en groot onderhoud van het kerkgebouw (1)

 • Live beelden uit het Vaticaan op internet

 • Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2006

  KINDERWOORDDIENST - ADVENT

  Zondag jl. zijn we gestart met het project 'Sporen van licht'.
  Het was natuurlijk heel erg leuk dat er weer zoveel kinderen meegedaan hebben. We hebben de eerste kaars aangestoken, het eerste coupletje van het liedje gezongen met ondersteuning van de muzikale begeleiding van Chris Wessels.
  Een mooi verhaal gehoord en een mooie 'Lichtberg' gemaakt. Het was een sfeervolle adventsviering. Op het altaar staat een zelfgemaakte 'Lichtberg' waarop we iedere week meer kaarsen kunnen aansteken. Zondag 9 december gaan we de tweede kaars aansteken. Jullie zijn weer van harte welkom.

  De Kinderwoorddienstgroep.

  top     
  Duister bezoek.

  In de nacht van donderdag 8 op vrijdag 9 november was ons kerkgebouw doelwit van inbrekers. Na het openbreken van de deur aan de zijde 'Delft-Zuid' is de kerk en de sacristie doorzocht. Naar het zich laat aanzien is er weinig van waarde meegenomen, de materiële schade is echter groter.
  Naast de opengebroken deur is er getracht de kluis en het tabernakel te forceren. De hiervoor gebruikte "gereedschappen" hebben dusdanige sporen achtergelaten dat het momenteel niet mogelijk is beiden te openen.

  Hiernaast zijn er een aantal offerblokken geforceerd, zijn alle kasten in de sacristie overhoop gehaald en heeft de kast van koor 'AnCor' het moeten ontgelden.
  Al bij al een schadepost van de nodige honderden euro's.

  En de buit............een paar euro kaarsengeld !
  Mocht het 'duister bezoek' dit lezen, weet dan dat hij\zij bedankt wordt !

  top     
  Wie weet waar dit stuk hek is ?????

  Klik voor een vergroting

  De R.K. Kerk in Den Hoorn wordt regelmatig geconfronteerd met baldadigheid, vernielingen en troep die opgeruimd moet worden. Eigenlijk teveel. Ook de afgelopen dagen was het weer prijs. Het parochiebestuur met de nodige vrijwilligers doet er alles om het monumentale gebouw met omgeving zo goed mogelijk in stand en schoon te houden. En dan is het triest dat onverlaten dat werk achter je rug en ook nog op een kinderachtige stiekeme manier proberen af

  te breken. Elders kunt al lezen over een inbraak met veel schade.

  Er wordt door mensen van de parochie bijna elke dag gecontroleerd of er weer niet iets kapot gemaakt is. En dan moeten ze dinsdagochtend constateren dat er zomaar een stuk smeedijzeren tuinhek bij de pastorietuin aan het Kloosterpad losgeschroefd en verdwenen is. Je neemt dat echt niet mee in een plastic boodschappentasje.
  De daders van de inbraak en het meenemen van het stuk hek zijn in de achterliggende dagen echt niet op het Hoornse kerkhof terechtgekomen, want dan had het parochiebestuur dat wel geweten. Daar liggen ze dus niet. Ze lopen dus gewoon nog ergens rond. De vraag is nu: wie weet wie er een stuk donkergroen smeedijzeren tuinhek van 180 cm lang en ca. 1 meter hoog thuis heeft staan of - nog beter - laat degene die het losgeschroefd en meegenomen heeft het op net zo’n slinkse wijze weer terugplaatsen.
  In het laatste geval hoeft u geen contact op nemen met het parochiebestuur, we zien het vanzelf wel.
  In het eerste geval kunt u – desnoods anoniem - contact opnemen met Bert Gerritse, telefoon 015- 2164657.

  top     
  Koosterweekend.

  Van 15 t/m 17 februari 2008 is er een kloosterweekend in de Onze Lieve Vrouwabdij in Oosterhout. Het is een weekend waarin verdieping, bezinning en spiritualiteit centraal staan.
  Het weekend wordt geleid door Teja van de Knaap, oud-pastor van de Adelbertkerk in Delft, zij heeft zich verdiept in bibliodrama.
  Het thema van dit weekend: Vrouwen uit het Nieuwe Testament.

  Vertrek: vrijdagmiddag 15 januari, we zijn zondagmiddag rond 16.30 weer thuis.
  Kosten: € 50,-- p.p. Opgeven kan tot 10 januari bij Alida de Bruin, tel. 015-2619369, of

  top     


  In april 2005 lanceerde het Rooms katholiek justitiepastoraat een eigen website: www.gevangenispastor.nl. Sindsdien hebben meer dan 200.000 bezoekers de site geraadpleegd. De site biedt veel informatie over detentie en Bajesgeloof maar ook Internet-pastoraat aan familie van gedetineerden, ex-gedetineerden en aanstaande gedetineerden. De site voorziet daarmee in een groeiende behoefte aan info van surfers over het rk. gevangenispastoraat.

  Om de zorgverlening en informatie verder uit te breiden en te professionaliseren is daarom op 27 oktober een nieuwe website gelanceerd. Op pagina’s als: ’In de bajeskerk’, ’Nazorg’, ’bajesberichten’ en ’de luchtplaats’ wordt u een kijkje gegund in de penitentiaire keuken.

  Ook veel parochies blijken de site te bezoeken. Er blijken namelijk steeds meer katholieke gemeenschappen geïnteresseerd in samenwerking met 'de parochie in de gevangenis' bij hen in de buurt. Bovendien biedt www.gevangenispastor.nl op haar pagina 'in de BajesKerk' iedere week nieuw Liturgisch materiaal bij de lezingen van de zondag. Veel parochianen vinden het leuk om gebruik te maken van de muziek, de gebeden, de illustraties, filmpjes en gespreksgroepmateriaal. Het is allemaal te downloaden.

  De Katholieke gevangenispastores hopen op deze manier gelovigen binnen en buiten de muren met elkaar te verbinden. U bent van harte welkom op onze nieuwe website!

  Pieter Visschers.
  www.gevangenispastor.nl

  top     
  GERARDUSKALENDER 2008.

  De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit !’ Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

  De Gerarduskalender is verkrijgbaar bij:
      Mw. T. Gouweleeuw - ‘De Zoete Inval’
      Lookwatering 1 - Den Hoorn
      tel. 015-2614938.

  top     


  De titel zal veel mensen versteld doen staan, Jongerenkoor ‘Harmonie' in een nieuw jasje ?
  In de 30 jaar dat het jongerenkoor bestond zijn er veel mensen gekomen.......en gegaan.
  Al die mensen nodigen we uit voor een herhalingsoefening.

  Wat is het idee ?
  Maximaal 2x per jaar het 'oude' repertoire van 'Jongerenkoor Harmonie' zingen.
  Insteek: 1x oefenen ( op donderdagavond ) en 1x zingen ( op zaterdagavond ).
  Uiteraard is er koffie na de repetitie !

  Een voorzichtige peiling onder oud-comboleden had een overweldigend resultaat.
  We hopen ditzelfde enthousiasme bij de oud-koorleden te vinden.

  De eerste viering is gepland op zaterdag 10 november 19:00 uur.
  De repetitie is op donderdag 8 november om 19:30 in de kerk.

  Om te voorkomen dat het combo straks alleen staat, vragen wij vriendelijk
  om je vooraf even aan te melden, dit kan via de website

  top     
  Rouwkapel ‘St. Barbara’.

  Dit najaar zal het gedeelte van onze kerk bij de zogenaamde Delft-zuid ingang een verandering ondergaan. Er komt in onze kerk namelijk een rouwkapel waar overleden parochianen meerdere dagen kunnen worden opgebaard in afwachting van avondwake en uitvaartdienst in onze kerk. De rouwkapel zal de naam krijgen:

  “Rouwkapel St. Barbara”.

  We zijn in de opzet professioneel ondersteund door bouw- en interieurdeskundigen van het Bisdom, door onze eigen bouwadviseur Peter van Velzen en door Martin Smits op interieuraspecten. Voor het eigenlijke doel en de organisatie zijn we geadviseerd door Arjan van der Eijk uit Naaldwijk die als uitvaartverzorger ervaring heeft met een rouwkapel in de kerk, onder andere in Naaldwijk en Honselersdijk.
  De mogelijkheid is straks aanwezig om de moeilijke dagen op een heel persoonlijke manier in te vullen. Voor het echter zover is moet er echter nog wel het één en ander gebeuren. Mogelijk dat er in de komende weken al iets zichtbaar is. We houden u in ieder geval op de hoogte, uiteraard ook van de plechtige ingebruikname door Pastor Spaan.
  Bij voorbaat echter al onze verontschuldigingen voor de mogelijke overlast.

  Namens het Parochiebestuur,
  Bert Gerritse.

  top     
  Bijbel Tiendaagse.

  Dit jaar is de Bijbel10daagse van vrijdag 26 oktober tot maandag 5 november. Door de KBS (Katholieke Bijbel Stichting) en het NBG (Nederlands Bijbel Genootschap) wordt elk jaar aandacht gevraagd voor het gebruik van de bijbel. Niet alleen in de kerk (de vieringen) en op de school, maar vooral ook in en binnen het gezin. Er zijn inmiddels heel wat verschillende bijbelvertalingen gemaakt. Ook zien we dat ook voor bijvoorbeeld bepaalde doelgroepen, zoals jongeren en kinderen.

  Daarnaast zijn er heel wat publicaties en boeken verschenen die behulpzaam kunnen zijn bij bijbellezen. Elk jaar kiest de organisatie van de Bijbel10daagse een ander thema. Dit jaar is een thema gekozen dat heel dicht bij de actualiteit van vandaag kan liggen: “de bijbel en de vreemdeling”. In deze periode zijn er in het land een aantal lezingen met dit thema als onderwerp. Op de website is het volledige programma te vinden: www.bijbel10daagse.nl . De parochies van SION zullen in deze periode ook extra aandacht besteden aan de Bijbel Tien Daagse. In samenwerking met de KBS zal er op zondag 28 oktober een boekenkraam achter in de kerk komen te staan. Er is dan de mogelijkheid om verschillende boeken over de bijbel, maar ook om bijvoorbeeld kinderbijbels, in te zien en te kopen.

  top     
  De Begraafplaats.

  Eerder berichtten wij al dat er dit najaar wegens ruimtegebrek weer een aantal graven op een gedeelte van onze begraafplaats geruimd gaan worden. Het betreft graven van overleden parochianen uit de jaren 1976 tot ca. 1984. Dit zijn nooit leuke mededelingen voor de families die het aangaan. Vooral als het familieleden betreft die op betrekkelijk jonge leeftijd zijn overleden. Wij zijn daarom zeer erkentelijk voor het begrip van de parochianen die we in dit kader gesproken hebben.

  Wat ons ook opvalt is het gegeven dat mensen die wij benaderd hebben over de ruiming er zeer aan hechten toch een herinnering op onze begraafplaats te behouden. Van de mogelijkheid om herinneringsplaatjes op de gedenkzuil aan te brengen is verhoudingsgewijs massaal gebruik gemaakt. Het zal nu zo zijn dat de gedenkzuil dit najaar vol komt. De graveur is inmiddels bezig om de plm. 60 gedenkplaatjes gereed te maken. We kunnen nu ook meedelen dat de werkzaamheden in verband met de ruiming in oktober plaats zullen vinden. Het juiste tijdstip hangt van de weersomstandigheden af. Er dient rekening mee gehouden te worden dat de begraafplaats op die dagen gesloten zal zijn.

  top     
  Uitreiking Parochiekruis.

  Het afgelopen Corneliusweekend is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Er zijn veel mensen actief bezig geweest om dit weekend een feestelijk tintje te geven.
  Dank aan iedereen die daaraan heeft meegewerkt.
  Voor de mensen die dit weekend niet aanwezig konden zijn: op zaterdag jl. zijn er twee parochiekruizen uitgereikt. Mevrouw Greet Ammerlaan-de Gier en de heer Henk Saeijs mochten dit kruis ontvangen als blijk van dank voor hun jarenlange inzet voor de parochiegemeenschap in Den Hoorn, allebei gefeliciteerd!

  top     
  Gastkoor ‘Concertante’

  Onze kerk kan verheugd zijn op de komst van het uit tachtig personen bestaande koor ‘Concertante’ uit Scheveningen o.l.v. Gerard Breas. Dit koor, inmiddels befaamd in heel Nederland, verzorgt de muzikale bijdrage tijdens de Eucharistieviering op zondag 23 september 2007 om 10.00 uur bij gelegenheid van de afsluiting van de feestelijkheden van het negentigjarig jubileum van onze parochiekerk. Uitgevoerd zullen worden delen van de Mis van Gounod m.m.v. Maja Roodveldt sopraan.

  Het koor Concertante is een van de drie koren, die optreden tijdens de grote kerstconcerten in de Oude Jan te Delft. Aansluitend aan de viering zal het koor een mini-concert verzorgen.
  Het optreden van Concertante is een initiatief van het Gezelschap van Sint Cornelius.

  top     
  VROUW en GELOOF-GROEP JUNIA.

  In het komende najaar organiseert ‘Vrouw en Geloof’-groep JUNIA een cursus van drie bijeenkomsten met de titel: ‘Geestkracht en daadkracht’.
  Inleidster: Arine Benschop, theologe.
  Inhoud van de cursus:
      1. Oud begrip, nieuwe invulling;
      2. Geloof dat bergen verzet;
      3. Allemaal dezelfde inspiratie ?

  Er zijn twee mogelijkheden om de cursus te volgen:
  - donderdagavond van 19:30 - 22:00 uur; 4 okt., 1 nov. 29 nov.
  - vrijdagochtend    van 09:15 - 11:45 uur; 5 okt., 2 nov. 30 nov.
  Plaats cursus: Philomena, K. v.d. Coppellostraat 8, Delft.
  Aanmelden: uiterlijk 15 september telefonisch of .
  Kosten: € 20,-- (mogen geen belemmering tot deelname zijn).
  Meer informatie: Corry Buijs, tel. 015-2124451 of www.junia.nl

  top     
  Een portret in wording: Pastoor Stroek.

  Nadat de schilder het schilderij van pastoor Steur had afgerond en het door de commisie was goed gekeurd, kreeg dhr. Tetteroo de opdracht om ook van pastoor Stroek een portret te schilderen. Echter er waren geen foto's beschikbaar. Via het parochieblaadje is er een oproep gedaan of er iemand was die nog een foto van de pastoor Stroek in zijn of haar bezit had. Op deze oproep kwamen 2 reacties. Er was jammer genoeg geen een foto bij die zonder meer dienst kon doen als voorbeeld voor een schilderij. De schilder heeft van al die foto's een compositie tekening gemaakt, dus van de één dit en van de ander dat.

  De foto's zijn zwart/wit, de kleur wordt nagebootst op basis van een oude dia, waarop de pastoor heel vaag staat. HIER kunt u de vorderingen te bewonderen.
  Mocht u foto’s hebben dan kunt u bellen naar Ineke Tetteroo tel. 015-2130916.

  top     
  Noveen van St. Cornelius.

  Vrijdag 7 september start het noveen ter ere van Sint Cornelius.
  Voor een overzicht van alle activiteiten en meer informatie verwijzen wij u naar naar de website van het Gezelschap van St. Cornelius.

  top     
  Open Monumentendag 2007

  Komend weekeinde wordt voor de 20e keer in ons land de Open Monumentendag gehouden. Het bestuur van de R.K. Kerk in Den Hoorn verleent graag haar medewerking om de deuren van de kerk wijd open te zetten.
  De kerk is zaterdag 8 september van 10:00 tot 17:00 uur voor een ieder geopend. Op ongedwongen wijze kunt u onze kerk bezichtigen. U vindt ondermeer een gedetailleerde uitleg over de betekenis van de prachtige ramen.

  Tevens is er een expositie ingericht over het ontstaan van Den Hoorn: “Waar ontleent Den Hoorn zijn naam aan.”
  In de kerk zijn vrijwilligers van het Gezelschap van Sint Cornelius aanwezig voor verdere uitleg. Tevens zijn verkrijgbaar de bekende kaarsen, boekjes over onze parochie en onze patroonheilige Sint Cornelius, wijn (rose, rood en witte) en de Hoornaar. De traktatie, vervaardigd door de echte bakker, mag in de maand september niet ontbreken.
  Ook in andere steden in het land zijn de monumentale panden geopend ter bezichtiging.

  top     
  Een portret in wording: Pastoor Steur.

  Een ieder die de laatste maanden in de parochiezaal geweest is heeft ze wel gezien, de portretten van de oud pastoors van onze parochie. Toch ontbreken er nog een paar portretten die van pastoor Steur en van pastoor Stroek.
  Na veel gezoek is er een goede foto gevonden van pastoor Steur, maar een duidelijke foto van pastoor Stroek is nog niet gevonden.
  Heeft u of een familielid een of een paar goede foto’s van pastoor Stroek ? Als dat zo is horen wij dat graag en willen

  wij deze foto graag lenen zodat er een schilderij van gemaakt kan worden.

  Van pastoor Steur is er al een portret in wording, de vorderingen zijn HIER te bewonderen.
  Mocht u foto’s hebben dan kunt u bellen naar Ineke Tetteroo tel. 015-2130916.

  top     
  OPENSTELLING KERK - 5 AUGUSTUS

  Tijdens de doorkomst van het Varend Corso door Den Hoorn op zondag 5 augustus 2007 is onze parochiekerk traditiegetrouw weer geopend voor parochianen en uiteraard voor de toeschouwers van het Varend Corso. Het Gezelschap van Sint Cornelius heeft vanaf 11.00 tot 17.00 uur achter in de kerk een expositie ingericht over Adam en Eva – geboorte van Jezus en de verlossing aan het Kruis. Tevens zijn in onze kerk bijzondere kerststallen opgesteld. Naast bezichtiging ook tijd voor bezinning, in onze Mariakapel is een stiltecentrum ingericht met de uitstelling van het Allerheiligste.

  Het Gezelschap van Sint Cornelius nodigt u uit om te genieten van het Varend Corso met het thema Smaak Sensatie, maar ook tijd te nemen voor een bezoek aan onze kerk en de exposities. Om het thema ‘Smaak Sensatie’ van het Varend Corso kracht bij te zetten is het Gezelschap van Sint Cornelius eveneens aanwezig met een kraam voor de verkoop van Hoornaars, kaarsen, boeken en inmiddels ook landelijk beroemde wijnen (wit-rood-rose).

                                  Gezelschap van Sint Cornelius.

  top     
  Dubbel jubileum.

  Op 3 juni vond er in de 90 jarige Sint Antonius en Sint Corneliusparochie in Den Hoorn een bijzonder jubileum plaats. Op die dag werd namelijk in een feestelijke Eucharistieviering het feit herdacht dat Pater Jan van Paassen MSC 50 jaar geleden zijn Priesterwijding ontving en dat zijn zus Zuster Jeannette van Paassen 50 jaar geleden intrad in het klooster bij de Zusters Franciscanessen in Aerdenhout.

  Inmiddels zijn beiden alweer tientallen jaren werkzaam op verschillende posten in Indonesië. Pater Jan werkt als leraar op het seminarie in Lotta op het eiland Sulawesi- het vroegere Celebes- maar is daar tevens parochiegeestelijke in de parochie van Sint Johannes en Sint Cornelius. De tweede naam is geen toevalligheid maar heeft te maken met het feit dat de parochiekerk gebouwd is met steun uit Den Hoorn.
  Zuster Jeannette is vooral bekend van het revalidatiecentrum Harapan Jaya in Sumut nabij Medan en het Tobameer, Noord Sumatra. Een revalidatiecentrum door haar gesticht en uitgebouwd. Dit centrum bestond vorig jaar 25 jaar. Alhoewel beiden de pensioen gerechtigde leeftijd bereikt hebben zijn zij beide nog volop inzetbaar en willen niet stoppen. Pater Jan zal na zijn vakantie teruggaan naar zijn parochie en Zuster Jeannette is met steun van de Indonesische regering een gelijksoortig revalidatiecentrum als Harapan Jaya aan het opzetten op Oost-Timor.

  top     
  Parochie en kerk St. Antonius en St. Cornelius - Den Hoorn 90 jaar.

  Op Zaterdag 16 juni in het weekend waarin het feest van Sint Antonius - één van patroonheiligen van de parochie – werd gevierd, werd tevens de jubileumperiode plechtig afgesloten. De start van deze periode was op Eerste Paasdag.

  In de periode was er:
 • een bijeenkomst met Leo Fijen bekend van met als thema:
      “Kansen voor geloof in de lokale kerk. Kansen ook voor persoonlijke geloofsgroei”;
 • een feestelijke middag voor alle senioren van de parochie met een speciale
      Eucharistieviering en een muzikaal samenzijn met als titel:
      “Dierbare muzikale herinneringen aan Jules de Corte”;
 • een feestelijke kinderwoorddienst met na afloop een ballonnenwedstrijd;
 • een bijzondere Woord-en Gebedsdienst in samenwerking met handbalvereniging DIOS
      ter gelegenheid van hun 25ste Lentefeest in een tent op het plein midden in het dorp.
      Niet onvermeld kan blijven de we heel speciale medewerking van de Antilliaanse
      muziekgroep Praising Joyfully;


 • In de jubileumperiode viel ook het Eerste H.Communiefeest en de toediening van het H.Vormsel door Mgr. Van Luyn alsmede het dubbele 50 jarige jubileum van pater Jan van Paassen en Zuster Jeannette van Paassen. Alle vieringen in de periode stonden in het teken van; “Samen bouwen aan de toekomst”. Dit thema kreeg des te meer effect doordat in de jubileumperiode ook de renovatie van de voorgevel plaats vond. Nadat vorig jaar de toren onderhanden genomen werd, is de negentigjarige behoorlijk geface-lift en kan ze er weer jaren tegen.
  Tenslotte was er dan ter afsluiting - na de hierboven genoemde Eucharistieviering - met de tientallen vrijwilligers die in parochie werkzaan zijn en hun partners in de Hoornbloem in Den Hoorn een gezellig samenzijn.

  top     
  Belangrijk mededeling over de begraafplaats.
  ( gecorrigeerd )

  Er zijn inmiddels bordjes op de begraafplaats geplaatst waarop aangeven wordt dat de algemene graven in de betreffende vakken dit najaar gaan geruimd worden. Het betreft graven van overleden parochianen in de periode 1976 tot 1984. In de achterliggende periode zijn door ons een groot aantal parochianen of ex-parochianen telefonisch benadert, waarvan het graf van een overleden familielid geruimd wordt, met het verzoek of zij in aanmerking willen komen voor een herinneringsplaatje op de gedenkzuil. Er is voor meer dan 85% positief op gereageerd.
  Het parochiebestuur kan deze plaatjes aanbrengen voor een bedrag van € 15, -- en gaat er vanuit dat deze 10 jaar kunnen blijven zitten.

  Nu is het zo dat er op een aantal te ruimen graven geen gedenkteken staat en/of waar wij slechts zeer summiere gegevens van hebben. Voor ons is het heel moeilijk hiervan familieleden te achterhalen.
  Als u dus in de achterliggende periode niet door ons telefonisch benaderd bent en er ligt volgens u een familielid in één van de aangegeven vakken begraven verzoeken wij u te reageren via het parochiesecretariaat telefoon 2615125. Het kan ook rechtstreeks naar ondergetekende.
  Parochianen die in de achterliggende periode positief gereageerd hebben op ons telefonisch verzoek hebben inmiddels ook een de schriftelijke bevestiging ontvangen. Zij hoeven dus niet te reageren. Middels de gekozen vorm van informatie voldoet het parochiebestuur aan de wettelijke normen en kan zij achteraf niet aansprakelijk gesteld worden.

  Voor eventuele verdere vragen:
  Bert Gerritse, bestuurslid beheer en onderhoud gebouwen c.a..
  Tanthofkade 11 telefoon 2614657.

  top     
  De Finale !!!

  Dit weekend gaat alle aandacht uit naar het Eerste Communiefeest. Op het moment dat dit geschreven wordt -als het allemaal gaat zoals het moet gaan- zullen dit weekend de steigers van de voorgevel verdwenen zijn en kunnen we samen met de communicantjes en de ouders verder gaan bouwen aan de toekomst van onze parochie. Deze steigers zijn er dan wel af, maar volgens het parochiebestuur is het nog niet gedaan.
  In de meerjarenplanningen zit er nog meer aan te komen. Maar volgende week zaterdag, op het feest van St. Antonius, gaan we eerst nog een feestje bouwen met heel veel vrijwilligers van onze parochie en hun partners.

  Er zijn veel aanmeldingen teruggekomen, maar we hebben het gevoel -als we de lijsten vergelijken- dat er hier of daar nog wel een vergeten formuliertje ligt. Als dat bij u het geval is en u wilt graag komen, doe het dan dit weekend nog even in de bus bij het secretariaat. Formuliertje kwijt, maar ook u hoort bij die noeste werkers in de wijngaard ? Schrijf het gewoon op een briefje en ook of uw partner meekomt. Wij weten dan met hoeveel u komt.

  De Jubileumcommissie.

  top     
  Kerk in de steigers // Bouwen aan de toekomst

  Twee onderwerpen die nauw met elkaar verband houden, maar waar we ons deze weken ook daadwerkelijk mee bezighouden. De vraag wordt gesteld staan die steigers er voor het onderwerp dus min of meer voor de show of is het echt nodig. Dat laatste is dus duidelijk het geval. Niet iedereen loopt elke dag langs de kerk. Daarom een korte uitleg.
  Waar nodig wordt in deze weken al het voegwerk aan de voorgevel gerestaureerd. Dat betekent uithakken, schoonmaken en voegen.

  Op de gevel staat/stond een handgesmeed vrij uniek kruis. Ook dit moest hoognodig gerepareerd worden. Het wordt in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Het stond boven op de gevel in een betontegel te roesten. Ook de betontegel ging eraan. Dit neemt een aantal weken in beslag. Er zit houtwerk aan de gevel dat vraagt om een verfje. Het raamwerk van het H. Geest glas-in-loodraam moet opnieuw gekit worden. En hardstenen ornamenten moeten gerestaureerd. De loodgieter moet het loodwerk vernieuwen. Het gaas in de galmgaten van de klokkentoren was door de steigerbouw bij de restauratie kapot gegaan, dat moet vervangen worden, heel handig als je buitenom via de steiger de spullen naar boven kan halen.

  Zomaar werk aan een kerk die negentig jaar oud is, maar waar de bisschoppelijk bouwadviseur van zei: “Ook ouderdom heeft zijn charme, maar een cosmetische behandeling op basis van behoud is een hele goede zaak”. In ieder geval zullen de steigers nog wel enkele weken blijven staan. Het grote bijkomende voordeel is dat Huisman-Maasdijk geen steigerhuur rekent en daar zijn we als Parochiebestuur blij mee.

  top     
  25 maal Dios Lentefeest

  Het Lentefeest van Dios zorgt er al 25 jaar gedurende één week per jaar voor dat de mensen samenkomen.
  De R.K. kerk doet dit al 90 jaar wékelijks.

  Voor het Lentefeest en de Parochie ontstond er zo een unieke situatie om beide jubilea samen te vieren. Op Eerste Pinksterdag om 10:00 uur is er een feestelijke viering in de tent op het Julianaplein. Geen mis, maar een gezellig samenzijn van de gemeenschap die opgeluisterd gaat worden door het Antilliaanse koor 'Praising Joyfully'. Het thema van de viering zal zijn: "Samen bouwen aan de toekomst".
  De viering zal geleid worden door Pastor L. van den Hoven.

  De tent biedt minder zitplaatsen dan de kerk, daarom hopen we dat bij een zeer grote opkomst de "jonge benen" blijven staan.

  Na afloop is er de mogelijheid om een kopje thee of koffie met elkaar te drinken.

  top     
  Speciale aanbieding !

  Speciale aanbieding. Bij de bouw van de Mariakapel in 1983 zijn er beeldjes verkocht van Maria in de Sonne. Een voorbeeld hangt in Parochiezaal. Het was toen een rage. Nu wil het geval dat er bij de kelderopruiming nog enige tientallen exemplaren te voorschijn zijn gekomen.
  Het Parochiebestuur heeft nu besloten dat deze in het kader van het jubileum verkocht mogen worden voor € 25,--.
  Het zijn echt de laatste en op is echt op. Misschien een aardig idee voor Moederdag. Geïnteresseerd ? Meldt u aan bij het Parochiesecretariaat. Ze worden op volgorde van binnenkomst uitgegeven en begin mei thuisbezorgd.

  top     
  Dauwtrappen....op weg naar Pinksteren

  Het Gezelschap van St. Cornelius in Den Hoorn organiseert op Hemelvaartsdag (donderdag) 17 mei wederom het dauwtrappen.
  We verzamelen om 06:00 uur in de Parochiezaal van de kerk H.H. Antonius en Cornelius.
  Vanaf de kerk lopen we zo’n 7 kilometer door de ontwakende natuur. Na de tocht eten en drinken we wat in de Parochiezaal en bespreken we een thema passend bij Pinksteren.
  Graag wel vooraf opgeven bij Gé en Marga Arkesteijn telefonisch: 015 2562112 of of bij het parochiesecretariaat (015 2615125).

  top     
  Kinderochtend 6 mei aanvang 10 uur

  De super enthousiaste leiding van de Kinderwoorddienst verzorgt in de Parochiezaal tijdens de gehele Eucharistieviering van 10.00 uur een feestelijke bijeenkomst voor de kinderen.
  Wat de kinderen gaan doen, houden ze nog even geheim. Het is in ieder geval heel anders dan anders. Wel willen wel verklappen dat ze speciale activiteiten hebben voor meisjes en jongens in verschillende leeftijdscategorieën. Ook zal er tussen de activiteiten door voor iets lekkers te eten en te drinken worden gezorgd. Wij hopen natuurlijk dat ook onze “jonge” parochianen op deze manier het 90-jarig jubileum mee mogen ervaren.

                     De Jubileumcommissie

  top     
  Nieuws van de Jubileumcommissie

  Afgelopen zondag Eerste Paasdag werd dan het startsein gegeven voor de jubileumperiode door Nico Olsthoorn, vice-voorzitter van het Parochiebestuur. Het gebeurde tijdens een zeer goed bezochte Eucharistieviering.
  Mede door de inspirerende woorden van Pastor de Groot en de enthousiaste medewerking van het Gelegenheidskoor o.l.v. Sonja Nowee werd het een zeer geslaagde start.

  Wat gaat er verder gebeuren:
  Aanstaande zaterdag is er de presentatie van de kinderen die dit jaar hun Eerste H. Communie zullen ontvangen. Dit is een jaarlijks terugkerend gebeuren, maar ook de Eerste H. Communie wordt dit jaar in het teken geplaatst van het 90 jarig bestaan.

  En dan komt aanstaande dinsdag 17 april Leo Fijen naar De Hoornbloem. Er is veel belangstelling voor deze avond. Om enigszins te peilen hoeveel mensen wij verwachten, is er met een bonnensysteem gewerkt. Mocht u door wat voor oorzaak dan ook de bon niet ingeleverd hebben, weet dan dat wij niemand terugsturen die dinsdagavond vóór 20.00 uur naar de zaal komt. Een ieder hartelijk welkom.

                                    De Jubileumcommissie

  Meer informatie over Leo Fijen vind u HIER.

  top     
  90 Jaar St. Antonius & St. Cornelius

  Bij velen van u zal inmiddels bekend zijn dat onze parochie dit jaar 90 jaar bestaat. Ook het kerkgebouw is 90 jaar geleden ingewijd.
  Vanuit het parochiebestuur is vroegtijdig, vorig najaar al, aangegeven dat we dit als parochie niet zomaar voorbij moeten laten gaan. Naar goed vaderlands gebruik is er dan ook vorig jaar november een commissie aan het werk gegaan die de mogelijkheden heeft onderzocht en uiteindelijk met een plan op tafel is gekomen. Door het bestuur werd aangegeven dat de hoofdmoot van de financiële middelen die van de parochianen

  wordt ontvangen - o.a. door de jaarlijkse bijdragen en collectes - aangewend dient te worden voor de lopende zaken en voor het hoognodige onderhoud en restauratie van ons kerkgebouw. Met andere woorden de jubileumcommissie moet werken met een naar verhouding bescheiden budget. Uiteraard zeer begrijpelijk. We zijn er uitgekomen. Over 14 dagen, in de week voor Pasen, hopen wij het definitieve programma te presenteren in een bijlage bij de “Onderweg”.

  Wij kunnen u nu alvast vertellen dat op 8 april, eerste Paasdag ‘s morgens om 10 uur, de start gegeven wordt voor een aantal parochiële activiteiten die zullen lopen tot de viering van het St. Antoniusfeest, een patroon van onze parochie, in het weekend van 16 juni. Uiteraard gebeurt dit tijdens een Eucharistieviering waaraan wordt meegewerkt door het gelegenheidskoor onder leiding van Sonja Nowee.

  Eén van de activiteiten waar we nu echter ook al uw aandacht voor vragen is het programmaonderdeel dat plaats zal vinden in De Hoornbloem op dinsdag 17 april. Op die dag komt namelijk de bekende KRO/RKK eindredacteur en presentator van het televisieprogramma Kruispunt, Leo Fijen, naar Den Hoorn. Leo Fijen is niet alleen actief als tv-presentator maar ook actief in zijn eigen parochie in St. Maartensdijk.
  U bent van harte uitgenodigd.

  We weten nu al dat er veel belangstelling is om deze bekende spreker van nabij mee te maken. Om het organisatorisch allemaal in goede banen te leiden vragen wij u, als u ook belangstelling heeft voor deze avond, deze bon in te vullen en in de bus te doen bij het parochiesecretariaat.

                                    De Jubileumcommissie

  top     
  Beste parochianen,

  In de afgelopen maanden is de stuurgroep van het samenwerkings-verband Sion intensief bezig geweest met de ontvlechting van het samenwerkingsverband. De beëindiging van de samenwerking met de parochie H.H. Martelaren van Gorkum uit De Lier heeft financiële gevolgen die zich vertalen op het terrein van de pastorale zorg. De overgebleven 3 parochies, die samen het samenwerkingsverband SION blijven vormen, zijn financieel niet in staat het pastorale team op de huidige sterkte te handhaven.

  In overleg met betrokkenen zijn we tot de conclusie gekomen dat pastor Tessica Dam in verband met de ontstane situatie zal moeten afvloeien.
  In overleg met het bisdom is gekeken of er binnen het bisdom een andere passende functie voor haar aanwezig was. Deze is gevonden en op 1 mei 2007 zal pastor Dam in de nieuwe parochie met haar werkzaamheden starten. Dit is in het samenwerkingsverband Alblasserwaard-West bestaande uit de parochies in Sliedrecht, Alblasserdam en Papendrecht.

  Wij betreuren het ten zeerste dat wij op deze wijze afscheid moeten nemen van Tessica Dam en realiseren ons dat dit ten koste gaat van een deel van de pastorale zorg. Samen met het pastorale team en de leden van de werkgroepen zal de stuurgroep dan ook bekijken hoe de taken van pastor Dam overgenomen kunnen worden, zodat de continuïteit gewaarborgd zal blijven.

  In de komende weken zal pastor Dam afscheid nemen van de parochianen waar zij het nauwst bij betrokken is geweest. Daarnaast zal er voor alle parochianen van de samenwerkende parochies van SION op 15 april om 10.00 uur een afscheidsviering zijn in de kerk van de Heilige Jacobus te Schipluiden. Aansluitend op de viering zal er in parochiecentrum De Schelp een afscheidsreceptie gehouden worden, waar u persoonlijk afscheid van haar kan nemen.

  Namens de parochiebesturen en de
  stuurgroep samenwerkingsverband SION,

                                    J.H.J. Zuydgeest. Voorzitter
                                    A.L.M. Schilperoort, ambtelijk secretaris

  top     
  Vervoer gezocht voor inloopmiddag !

  Omdat er mensen zijn die graag naar de inloopmiddag zouden willen komen maar geen vervoer hebben, zijn wij op zoek naar vrijwilligers (met auto) die af en toe iemand naar de inloopmiddag zouden willen brengen en later weer ophalen.
  Eén vrijwilliger heeft zich al gemeld, maar het liefst zouden we er nog enkele vrijwilligers bij willen hebben, zodat u niet te vaak hoeft te rijden. Dus bent u af ten toe een zondagmiddag thuis en wilt u ons een handje helpen, dan kunt u contact op nemen met één van de initiatiefnemers:
  Dorine Coenen 2560798 of Ingrid Verhagen 2578198
  (liefst na 18:00 uur).

  top     
  GELEGENHEIDSKOOR

         t.g.v. het 90 jaar bestaan van Kerk en Parochie

  Om goed voor de dag te komen gaan we in maart repeteren met alle mensen uit Den Hoorn, die mee willen zingen bij de feestelijke opening van het jubileum op 8 april 2007 onder leiding van Sonja Nowee.
  De repetities worden gehouden in de kerk:
  elke donderdag van:      19:00 – 20:00 uur
  vrijdag 23 maart van:     19:00 – 20:00 uur
  zaterdag 31 maart van:   09:30 – 10:30 uur
  De generale repetitie op zaterdag 7 april van: 09:30 – 10:30 uur
  Er wordt op u gerekend!

                Namens de Jubileumwerkgroep,

                             Mw. M. Kaminski-v. Eekelen

  top     
  Vastenactie 2007

  Vastenaktie komt op voor de allerarmsten, ongeacht hun sekse, ras, religie of overtuiging. In 2007 steunen wij een project in Ghana. In het district Nkwanta leven de mensen erg arm en afgelegen. Veel jonge mannen trekken weg naar de steden om een baan te zoeken en laten hun gezin achter.
  Het leven van de vrouwen is erg zwaar, als gezinshoofd, huishoudster en landarbeidster. Ze werken hard om een eigen bestaan op te bouwen, hun gezin te verzorgen en de kinderen naar school te laten gaan. Vastenaktie leent hen geld, waarmee ze iets ondernemen om geld te verdienen. Ook worden er waterpompen aangelegd om in het dorge seizoen schoon water te kunnen drinken en om het telen van groente mogelijk te maken.
  Met uw bijdrage helpt u Vastenaktie om dit project uit te voeren. Zo werken we samen aan een betere toekomst. Samen komen we in actie voor mensen in Ghana.

  Meer informatie over dit project kunt u HIER vinden.

  top     
  De Pastorie


  Oplettende lezers van De Schakel-Midden-Delfland hebben gezien dat de het R.K. Kerkbestuur van Den Hoorn een vergunning heeft aangevraagd voor een uitbouw aan de pastorie Hoornseweg 11. Er is inderdaad een bouwvergunning aangevraagd en omdat wij nu eenmaal de eigenaar zijn van het gebouw stond onze naam erbij.

  Wat is er aan de hand:
  De pastorie wordt al een aantal jaren verhuurd aan mensen die tijdelijk om woonruimte verlegen zitten. Kortere periodes dus. Conform een richtlijn van het Bisdom konden en kunnen wij niet permanent verhuren. Voor een eventuele personele invulling moet het gebouw beschikbaar blijven. Dit is nu het geval. Het Bisdom gaat de pastorie permanent van ons huren ten behoeve van een pastoor die met emeritaat gaat en om woonruimte verlegen zit. Onder financiële verantwoording en verplichting van het Bisdom, maar onder toezicht van uw bestuur als eigenaar, wordt er nu aan de pastorie een tuinkamer gebouwd. Deze tuinkamer komt uiteraard ten gunste van de huurder maar komt in eigendom bij het bestuur van de kerk. Duidelijk is in ieder geval dat de operatie het kerkbestuur geen euro kost, sterker nog: het gebouw krijgt een meerwaarde.

  top     


  Wereldgebedsdag 2007


  Deze zal worden gehouden op vrijdag 2 maart a.s. in de Rijstuin, Woudseweg 26, aanvang 19.30 uur.
  Vrouwen uit Paraguay, hebben voor de viering de voorbereidingen gemaakt. Het comité uit Paraguay heeft haar uiterste best gedaan om vorm en gestalte te geven aan het voor de viering gekozen thema: ‘ONDER DE HOEDE VAN DE EEUWIGE’.

  Efeze vermeldt: “Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.”

  Wij hopen met elkaar op een fijne viering en het dameskoor o.l.v. Sonja Nowee zal hieraan medewerking verlenen. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar koffie/thee te drinken.

           Tot ziens!
                                        Katholiek Vrouwengilde,
                                        Passage,
                                        Christelijke Maatschappelijke Vrouwenbeweging.

  top     
  Op herhaling: Groot onderhoud van het kerkgebouw (4)

  Nogmaals het onderhoud:
  Spraken wij vorige week over een voorlopige afronding van de restauratie werkzaamheden hadden wij nooit gedacht dat we weer zo gauw weer bij u terug zouden zijn. Het blijkt nu dat voorlopig wel betrekking heeft op de buitenkant meer er is iets heel anders aan de hand.
  Mensen die in het voorbije weekend in de kerk zijn geweest moeten gezien hebben dat in het rechter gedeelte van de kerk, zeg maar bij het St. Jozef altaar, de boel was afgezet. We hebben dat niet gedaan om het middenschip meer bezet te krijgen maar om reden van veiligheid. Kwam in die hoek al regelmatig wat gruis naar beneden het was nu veel ernstiger. Rondom de sluitsteen van het gewelf lieten hele stukken baksteen los.

  En losse stenen hebben nu eenmaal de eigenaardige gewoonte om naar beneden te vallen. Dat was vermoedelijk zaterdagochtend gebeurd. Gelukkig niet op zaterdagavond. Toevallig hadden we afgelopen maandag inspectie van de Monumentenwacht die de zaak gelijk konden onderzoeken. Er is ook direct contact opgenomen met de bouwadviseur van het bisdom en onze eigen adviseur Peter van Velzen.
  Zij kwamen tot de conclusie dat, hoewel ons kerkgebouw als het ware constant in beweging is, er geen reden is direct hele ingrijpende maatregelen te nemen wel blijft het zaak uiterst alert te blijven. Wel dient het betreffende stuk afgezet te blijven tot de hoogstnoodzakelijke reparatie aan het gewelf is gedaan. Een aannemer gespecialiseerd in dat werk, waar Restauro B.V. veel mee samenwerkt kan daar in de eerste week van december aan beginnen. Er moet gewerkt worden met een hoogwerker. Een aantal banken moet dan verwijderd worden. Het zal dus in de komende weken enige overlast geven, wij hopen dat u dat begrip voor heeft. In ieder geval willen we daar naar toe werken dat de zaak voor Kerstmis weer helemaal op orde is.

  top     
  Voortgang restauratie en groot onderhoud van het kerkgebouw (3)
  ( voorlopige afronding )

  De toren.
  De steigerbouwer is vertrokken en de aannemer heeft de boel schoon opgeleverd. Met andere woorden de toren is helemaal klaar. En nu maar hopen dat hij er weer negentig jaar tegen kan. Wat de financiële afwikkeling betreft zitten we als Parochiebestuur nog te wachten op een tegemoetkoming uit het gemeentelijk monumentenfonds. Een aantal jaren geleden heeft destijds de gemeente Schipluiden ons kerkgebouw en toren aangemerkt als gemeentelijk monument. Er zijn vanuit de gemeente fondsen beschikbaar die in een tegemoetkoming voorzien om de aangemerkte gemeentelijke monumenten in stand te houden. Als parochiebestuur hebben we de aanvraag voor een bijdrage ver voor de aanvang van de werkzaamheden namelijk in mei 2006 de deur uit gedaan.

  Aan de voorwaarde –aanvragen voor aanvang van de werkzaamheden- hebben we ruimschoots voldaan. Wij vinden: adel verplicht. We wachten verder af. Het is zo langzamerhand Sinterklaas tijd, dus je weet maar nooit.

  Verdere voortgang:
  U weet misschien dat wij de intentie hadden om direct na de toren de voorgevel aan te pakken. Dat plan is enigszins gewijzigd. De werkzaamheden aan de toren zijn door diverse oorzaken in tijd uitgelopen. In overleg met Peter van Velzen van Restauro B.V. en de bouwadviseur van het Bisdom is nu besloten om de werkzaamheden aan de voorgevel na de winter aan te vangen, direct in het voorjaar. Als de parochie en de kerk volgend voorjaar 90 jaar bestaan staat de kerk, tijdelijk, voor een gedeelte in de steigers. Pure symboliek. Pastor Huub kan er mogelijk een heel verhaal van maken.

  Het orgel:
  Er is weken aan gesleuteld maar het is weer perfect in orde. Ook daar hebben we in de komende jaren naast het normale onderhoud geen zorgen meer over.

  top     
  Voortgang restauratie en groot onderhoud (2)

  De oplettende en geïnteresseerde kerkbezoeker en/of voorbijganger moet het zijn opgevallen dat eindelijk de steigers weg zijn. Er is weer zicht op wat mogelijk het markantste punt van ons dorp is. Dat de steigers langer zijn blijven staan had vooral te maken met diverse grote projecten van de steigerbouwer waar met voorrang aan gewerkt moest worden.

  Ons orgel
  Het grote onderhoud vordert gestaag. Onderdelen die in de werkplaats van de orgelbouwer gerestaureerd moesten worden zijn inmiddels teruggeplaatst. Het onderhoud aan de plm. 1000 pijpen is inmiddels ook klaar. Vorig weekend kon er, weliswaar beperkt, al op gespeeld worden. Volgende weekend zal het helemaal klaar zijn en kunnen we er weer tientallen jaren van genieten.

  Nieuwe stoelen
  In de parochiezaal zijn vorige week de stoelen vervangen. De oude waren echt aan vervanging toe. Hele oude en inmiddels grijze mensen weten nog deze nog uit de oude Hoornbloem kwamen. Dat neemt niet weg dat we ze echt niet bij het grove vuil gezet hebben. Ze zijn op een andere plek echt nog wel bruikbaar. Als er onder u mensen zijn die denken ze te kunnen gebruiken, tegen elk aannemelijk bod mogen ze van eigenaar verwisselen.
  voor meer informatie: Bert Gerritse.

  top     


  Restauratie van het orgel


  Reeds langere tijd gaat ons orgel tekenen van slijtage vertonen. Het orgel dateert uit de dertiger jaren en stond oorspronkelijk op het koorplatform achterin de kerk. In de zeventiger jaren is het verplaatst naar de huidige plek. De opzet is nu dat er dit jaar nog voor de komende winter groot onderhoud aan het orgel gepleegd gaat worden. Dit in verband met temperatuurverschillen tijdens het zomer en winter (stook)seizoen. Elbertse orgelmakers uit Soest zal deze taak uitvoeren. Het parochiebestuur is niet over één nacht ijs gegaan maar heeft zich laten informeren door de heer Jos Laus uit Den Haag. Hij is naast dirigent/organist van de H. Jacobuskerk (Parkstraat) in Den Haag ook adviseur van de Kath. Klokken en Orgelraad.

  De heer Laus en Elbertse zijn ook nauw betrokken bij de restauratie van orgel in Maria van Jessekerk in Delft. Gestart wordt op maandag 9 oktober. Er wordt door Elbertse vanuit gegaan dat het orgel enige weken niet gebruikt kan worden. De dirigenten van de diverse koren zijn uiteraard geinformeerd, zij zullen er alles aandoen om het gemis van het orgel zo goed mogelijk op te vangen.

  Meer informatie over ons orgel kunt u HIER vinden.

  top     
  Voortgang restauratie en groot onderhoud van het kerkgebouw (1)

  Foto's van de werkzaamheden
  kunt u    HIER    vinden.

  Vorige week is het werk aan de toren gereedgekomen.
  Wat is er in de achterliggende weken gebeurd:
 • Er is een steiger geplaatst van 21 meter hoog;
 • Al het voegwerk van de toren is uitgeslepen en uitgehakt;
 • De hele toren is opnieuw gevoegd en het onderste gedeelte is teruggebracht
       in de oorspronkelijke stijl;
 • De klokken en de klokkenstoelen van in totaal zo’n 1500 kg.
       zijn ongeveer 2 meter opgetakeld;

 • waardoor
 • Het lood, zink en oude hout van de klokkenzolder kon worden verwijderd;
 • De gehele klokkenzolder is vernieuwd en voorzien van een betere afwatering;
 • De klokken zijn teruggeplaatst en het luidwerk is gerenoveerd;
 • Er is een nieuwe tussenzolder in de toren aangebracht;

 • waardoor
 • De stalen binten die de klokkenzolder dragen konden worden gerenoveerd en versterkt;
 • Het grootste gedeelte van het 90 jaar oude en verteerde stucwerk aan de binnenkant
       van de toren is verwijderd;
 • Van boven tot onder is de toren ook aan de binnenkant schoongemaakt;
 • Alle aansluitingen van het torenuurwerk zijn gerenoveerd;
 • De wijzers zijn opnieuw verguld;
 • Het uurwerk loopt weer als een zonnetje en iedereen kan weer op tijd in de kerk zijn omdat Toos en Gerard zich weer helemaal kunnen uitleven op het luiden van de klokken. Deze week zal de steiger verwijderd worden en wordt er zo snel mogelijk aan de voorgevel begonnen.
 • top     
  Live beelden uit het Vaticaan op internet

  De RKK-website katholieknederland.nl gaat tweemaal per week live uitzenden vanuit het Vaticaan:
 • elke woensdag van 10.30 tot 11.30 uur,
      de wekelijkse audiëntie van de paus
 • elke zondag van 12.00 tot 12.20 uur het Angelus-gebed.
 • Daarnaast worden ook andere bijzondere aangelegenheden betreffende de paus voortaan uitgezonden, zoals bijvoorbeeld diens aanstaande reis naar Turkije. Eind september is het contract hiervoor ondertekend tussen de Vaticaanse televisie CTV en KRO/RKK. Daarmee werd geformaliseerd dat katholieknederland.nl als eerste website ter wereld voortaan live CTV-beelden vanuit het Vaticaan gaat uitzenden.

  katholieknederland.nl begon vorig jaar april, na het overlijden van paus Johannes Paulus II, met live WebTV. De eerste livestreams betroffen de begrafenis van de paus, de Witte Rook uit de Sixtijnse Kapel en de inauguratie van Benedictus XVI. Ook rond de Wereldjongerendagen, de Katholieke Jongerendag en de zaligverklaring van Maria Tauscher waren er beelden. Inmiddels hebben de WebTV-activiteiten van katholieknederland.nl zich verder ontwikkeld. Naast de tweewekelijkse rechtstreekse uitzendingen uit het Vaticaan zendt de site ook andere bijzondere aangelegenheden live uit én worden er wekelijks twee tot vier eigen WebTV-bijdragen gebracht. De tests in de septembermaand leverden, vanwege de brisante uitspraken van de paus over de Islam, meteen interessante beelden voor het online archief van de site op.

  Bron: Bisdom Rotterdam

  top     
  Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2006

  Om als parochie goed te kunnen functioneren is een actuele ledenadministratie nodig. Al eeuwen houden parochies gegevens over hun parochianen bij. In speciale registers worden geboorte, doop, vormsel, huwelijk en overlijden van parochianen bijgehouden. Voor het dagelijkse werk binnen de parochie worden ook allerlei andere persoonsgegevens bijgehouden, zoals uw naam en adres maar ook of u bijvoorbeeld deelneemt aan kerkbalans. Op deze gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing, die in 2002 de Wet Persoonsregistraties heeft vervangen.

  Op 1 maart 2006 is een nieuw Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies van kracht geworden, dat op deze wet gebaseerd is. Het doel van dit reglement voor de verwerking van persoonsgegevens is:
  a.   het voldoen aan de administratieve verplichtingen die het kerkelijk recht oplegt
        ten aanzien van de deelname kerkelijk leven;
  b.   een doelmatig administratieve organisatie van de parochiegemeenschap
        en van een parochiële archivering;
  c.   het mede in stand houden van de kerkelijke ledenadministraties en archieven van andere
        parochies, dekenaten, bisdommen, andere kerkelijke rechtspersonen en kerkprovincies;
  d.   gebruik voor strikt historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

  Onze ledenadministratie wordt alleen gebruikt voor het kerkelijke werk. Informatie hieruit wordt dus niet aan andere organisaties verstrekt. Het spreekt voor zich dat heel zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan: de ledenadministratie is beveiligd en slechts voor enkele medewerkers bereikbaar. Mede om die reden zijn de computers op het secretariaat slechts voor enkele personen toegankelijk. Alle parochianen, die in de ledenadministratie staan vermeld, hebben rechten ten aanzien van haar op zijn persoonsgegevens: recht op informatie, inzage, correctie, verzet, bezwaar en klacht. Als u inzage wilt hebben in uw gegevens in de ledenadministratie, of deze gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan kunt u hiertoe schriftelijk een verzoek indienen bij het Parochiesecretariaat.
  Een exemplaar van het reglement kunt u HIER vinden.

  Het parochiebestuur

  top