Pastoraal team

Spreekuur: elke donderdagavond van 19:00 - 20:00 uur in de bovenzaal.

Pastor H.L.J. Spaan

Pastor H.L.J. Spaan
werd geboren op 28 november 1961 in Oosterhout (Gld) en is opgegroeid op de potplantenkwekerij van zijn ouders. Na de middelbare school heeft hij een opleiding in de bosbouw en cultuurtechniek gevolgd. In 1984 is hij aan de slag gegaan als ambtenaar bij het Ministerie van Landbouw en Visserij in Gouda. In 1989 is hij theologie gaan studeren en gaan wonen op Vronesteyn, het centrum voor Priesteropleiding van ons bisdom.
Tijdens de opleiding heeft hij stage gelopen op een middelbare school in Zoetermeer en bij het oudewijkenpastoraat en het parochiepastoraat in Rotterdam. In juni 1996 is hij tot priester gewijd en is hij gaan werken in de H. Nicolaasparochie in Zoetermeer
Vanaf oktober 2001 is Huub werkzaam voor de SION parochies.

Privé adres: Burgemeester Musquetiersingel 58, 2636 GG Schipluiden,
                      tel. 015-3808130

Pastor L.A.M. van den Hoven

Pastor L.A.M. van den Hoven
is op 1 juni 1946 geboren in ‘s-Gravenhage. Na het gymnasium (Aloysius-college) en de studie Theologie aan de KTHA te Amsterdam is hij in september 1971 begonnen als pastoraal werker in Berkel en Rodenrijs. In 1983 is hij benoemd in de parochie Brielle en omgeving (7 plaatsen die samen 1 parochie vormen).
In 1984 is hij daar door R.Ph. Bär, bisschop van Rotterdam, tot diaken gewijd.
In 1996 volgde een benoeming tot pastor in Aarlanderveen, Langeraar en Ter Aar e.o. Vanwege de oprichting van het samenwerkingsverband van 7 parochies aldaar (De Regenboog) en de herschikking van het pastoresbestand, werd hij in juli 2000 benoemd voor SION. Op 12 oktober 2001 is hij geïnstalleerd als lid van het pastoraal team van SION.
Louis is gehuwd met Rita van Zwet en is vader van 2 zoons.


In geval van spoedeisende pastorale hulp kunt u via
DIT MOBIELE NUMMER contact opnemen met de dienstdoende pastor.Het pastoraal team wordt geassisteerd door:

Pastoor L.F. de Groot

Pastoor L.F. de Groot
is op 27 juni 1935 geboren in Leiden. Na de lagere school en 1 jaar ULO verhuisde hij naar het klein-seminarie Hageveld in Heemstede. Na afronding van 2 jaar filosofie en 4 jaar theologie op het groot-seminarie in Warmond werd hij op 27 mei 1961 tot priester gewijd. Zijn eerste benoeming als kapelaan was in de parochie van St. Jeroen in Noordwijk-binnen. Na 3,5 jaar verhuisde hij, voor 8 jaar, naar de parochie van OLV Geboorte te Berkel en Rodenrijs.
Op 1 oktober 1972 deed hij zijn intrede in onze parochie als kapelaan, waarna hij op 20 februari 1977 tot pastoor werd benoemd als opvolger van pastoor Steur.
Tot aan zijn emeritaat op 27 juni 2000 is hij verbonden geweest aan onze parochie. Op regelmatige basis verleent hij assistentie.


Pastoor W.M.I. van den Ende

Pastoor W.M.I. van den Ende
is geboren in Den Hoorn op 2 juni 1925. Op 13 jarige leeftijd is hij gaan studeren aan het klein-seminarie Hageveld in Heemstede, gevolgd door het groot-seminarie in Warmond. In 1951 is hij tot priester gewijd en werd kapelaan in Katwijk.
Naast zijn kerkelijke bezigheden studeerde hij verder in Sociologie.
De weekenden bracht hij door in Den Hoorn, alwaar hij, gedurende de periode 1952-1957, assistentie verleende ter ondersteuning van pastoor Loomans.
Vanaf 1957 tot en met 1975 was hij verbonden aan het bisdom Rotterdam, eerst als secretaris, later als vicaris. Op latere leeftijd werd hij, op eigen verzoek, pastoor in de H. Bernadette parochie te Rijswijk. Sinds zijn emeritaat in 1990 verleent hij zowel assistentie in de parochie van de H. Bernadette als in onze parochie.


Pastoor B.A.M. van der Helm

Pastoor B.A.M. van der Helm
werd geboren op 2 september 1940 in Delft. Na het klein seminarie Hageveld in Heemstede studeerde hij filosofie en theologie aan het groot seminarie te Warmond. Na voltooiing van zijn studie werd hij op 12 juni 1965 priester gewijd door bisschop M.A. Jansen in de kathedraal in Rotterdam.
Hij werd kapelaan in Gouda, Waddinxveen en Poeldijk.
In 1977 werd hij pastoor in de Josephkerk (de “Kolenkit”) in Wateringen en in 1984 deken van dekenaat Westland. Daarna heeft hij als pastoor de parochies in Vlaardingen en Noordwijk geleid.
Na zijn emeritaat (januari 2007) heeft pastor van der Helm samen met zijn huisgenote Rita Vorstenbos zijn intrek genomen in de vml. pastorie van onze parochie. Pastor van der Helm assisteert één weekend per maand in één van de Sionsparochies.


Voor een overzicht van de pastoors en kapelanen die voorheen in onze parochie
hebben gediend verwijzen wij u naar DEZE pagina.