Begraafplaats

De begraafplaats van de parochie is dagelijks geopend van 09:00 - 20:00 uur.

De begraafplaats bevindt zich ten zuidwesten van de kerk en werd aangelegd in 1932.
Bij de bouw van de toenmalige kleuterschool was voldoende zand overgebleven voor de aanleg van een kerkhof. Op 30 december van dat jaar werd de begraafplaats ingezegend waarna op 31 maart 1933 het stoffelijk overschot van Pastoor Vasse werd overgebracht naar het kerkhof.

Medio 2003 zijn de karakteristieke bomen van de begraafplaats gekapt vanwege ziekte.

Urnenmuur
Medio 2003 is onze begraafplaats verrijkt met een tweetal urnenmuren. Mede door een forse bijdrage konden deze aangeschaft en geplaatst worden.
Op zondag 30 maart 2003 zijn de urnenmuren ingezegend door pastor Huub Spaan. Hetzelfde jaar werd er, mede door een forse bijdrage van de Stichting “De Hoornbloem”, een verzamelmonument opgesteld, werd het historische priestergraf gerestaureerd en werd het hek en het toegangshek langs het Kloosterpad vernieuwd.