St. Antonius & St. Corneliusparochie - Den Hoorn

adres:

Hoornseweg 11a

2635 CM DEN HOORN

telefoon:

015 261 5125

e-mail:

bank:

1468.02.349 t.n.v.
R.K. Parochiebestuur - Den Hoorn
In geval van spoedeisende pastorale hulp kunt u via
DIT MOBIELE NUMMER contact opnemen met de dienstdoende pastor.